ČKAIT představujeme oblasti

 • Představujeme oblast Jihlava

  ČKAIT je sice nepolitická instituce, ale jedním z jejích hlavních úkolů je tvorba a koordinace legislativního prostředí ve stavebnictví. Spolupráce s politiky, se státní správou a samosprávou je pro ni nezbytná. V Jihlavě toto umí výborně.

 • Studenti SPŠ stavební Havířov v Andalusii

  V rámci odborných aktivit spolupracuje OK ČKAIT Ostrava také se stavebními průmyslovkami na území Moravskoslezského kraje. Jednou z nich je SPŠ stavební Havířov, jejíž studenti se snaží získávat také zahraniční zkušenosti. V minulém roce, resp. v lednu a v září 2017, vycestovaly dvě skupiny studentů této školy do španělské Sevilly. Jednalo se o odborné stáže pro celkem 32 studentů z 2., 3. a 4. ročníků, jenž byly realizovány v rámci operačn
 • Představujeme oblast Pardubice

  Oblast Pardubice je v počtu členů třetí nejmenší oblastí, v těsném závěsu za Libercem a s mírným náskokem před oblastmi Jihlava a Karlovy Vary. Již několikátým rokem se počet členů naší oblasti pohybuje těsně nad hranicí jednoho tisíce a pomalu klesá, přestože bylo podáno kolem dvaceti žádostí. Důvodem je velký počet starších osob, které autorizaci ukončují. Ne každý je také při skládání autorizační zkoušky úspěšný. Od vzniku Komor
 • Dvacet pět let od ustavení Oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě

  Oblastní kancelář ČKAIT v Ostravě funguje již pětadvacet let. V současné době eviduje 2712 autorizovaných osob ve všech autorizačních oborech. Na počátku založení Oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě byli členové ostravské oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů. Dlouholetý člen ČSSI Ing. Jan Merenda byl v prosinci roku 1992 pověřen řízením nově vzniklé oblastní kanceláře. Byl také jedním z třiatřicetičlenného ustavujícího v
 • Česká dopravní stavba 2016

  Dne 15. června 2017 byly na galavečeru v Betlémské kapli slavnostně předány tituly a další ocenění ve 14. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2016. Cílem soutěže, kterou každoročně vypisuje Ministerstvo dopravy ČR, je profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v České republice, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí. Do soutěže mohly být přihlášeny stavby, kte
 • Stavba roku Plzeňského kraje 2016

  Výsledky 14. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2016 byly vyhlášeny 25. května 2017 na slavnostním galavečeru v Měšťanské besedě v Plzni. Prestižní titul získaly tři stavby. Mezi nejvýše oceněné stavby realizované v roce 2016 se v kategorii Rekonstrukce budov dostala jízdárna v Tachově-Světcích. Druhou stavbou, která se pyšní titulem v kategorii Stavby pro bydlení, je nový bytový dům ve Veleslavínově ulici v Plzni. K šesti soutěžním
 • Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2016 získal železniční most Gambrinus

  Paralelně se soutěží Stavba roku Plzeňského kraje 2016 byly 25. května 2017 vyhlašovány také výsledky VII. ročníku Ceny ČKAIT Plzeňského kraje, kterou vypisuje OK ČKAIT Plzeň. Do soutěže se mohly přihlásit do 9. května 2017 stavby projektově nebo realizačně dokončené v soutěžním roce 2016 anebo v roce 2015. Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních
 • Představujeme oblast Plzeň

  V Plzeňském kraji za uplynulých dvacet pět let vznikla řada různorodých realizovaných staveb, od dopravních po průmyslové i obytné. Tyto stavby vznikaly za účasti členů ČKAIT z naší oblasti. Autorizované osoby všech oborů a specializací tak přispěly k jejich zdárnému provedení. Nejdůležitější dopravní stavbou je bezesporu dálnice D5. Ta byla dokončena v říjnu 1997, stále však chyběl úsek kolem Plzně, jehož dostavbu blokovala činnost ekologick
 • Soutěž PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2014–2016

  Vyhlášení výsledků IX. ročníku soutěžní přehlídky prestižních staveb jižních Čech PRESTA 2014–2016 proběhlo na slavnostním večeru stavbařů 20. dubna 2017 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Vyhlašovatelé, kterými jsou Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s ČKAIT, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Jihočeským krajem, se vždy snažili a snaží podpořit rozvoj stavebnictví v jihočeském regionu. V průběhu všech ročn
 • STUDENT PRESTA JČ 2014–2016

  Součástí letošního ročníku soutěže PRESTA jižní Čechy 2014–2016 byla i soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol jihočeského regionu STUDENT PRESTA JČ 2014–2016. Této části soutěže se zúčastnili vybraní reprezentanti pěti stavebních škol jihočeského regionu – VŠTE v Českých Budějovicích, SPŠ stavební v Českých Budějovicích, VOŠ a SPŠ ve Volyni, SOŠ a SOU Písek a SPŠ strojní a s
 • Oblast ČKAIT České Budějovice podporuje budoucí stavbařskou generaci

  Oblastní kancelář ČKAIT v Českých Budějovicích se v uplynulém období nejen podílela na podpoře prezentace kvalitních staveb v rámci PRESTY – přehlídky prestižních staveb jižních Čech, ale intenzivně také spolupracovala se středními odbornými školami. Pořádání 16. ročníku celostátní soutěže žáků SPŠ a SOŠ stavebních v projektování pozemní stavby pomocí grafických programů, která se konala 23. března 2017, podpořila českobudějovická o
 • Knihovna a studovna pro členy Komory i pro odbornou veřejnost

  Knihovna nabízí k prezenčnímu studiu více než 90 titulů českých odborných časopisů a 9 titulů zahraničních časopisů, odborné publikace se zaměřením na stavebnictví, typové podklady k panelovým domům, sborníky a konference, firemní literaturu, výběr katalogů… Nabízí také další služby, které usnadňují práci nejen autorizovaným osobám: nahlížení do databáze veřejných zakázek, členům Komory i možnost stažení kompletní dokumentace k vyb
 • Ediční rada v roce 2017 – pojítko Komory s odbornou veřejností

  Na zasedání Ediční rady ČKAIT (dále ER) 9. května 2017 bylo projednáno vydání celkem devíti nových knižních titulů. K zajímavým bude jistě patřit Stavební kniha 2018, Stavební zákon a Vybrané předpisy stavebního práva po letos projednávaných novelách, Dřevěné lávky a mosty, Stoleté mosty – 2. díl nebo Opevnění republiky u příležitosti 100 let od založení republiky. Ediční rada, která zasedá v počtu osm osob nejméně dvakrát ročně, rozh
 • Rada pro podporu rozvoje profese připravuje kvalitní pomůcky pro praxi

  Dne 2. června 2017 jmenovalo Představenstvo ČKAIT Radu pro podporu rozvoje profese (dále jen RPRP) v počtu celkem 33 odborníků. Zasedat bude dvakrát ročně v plném složení, dvakrát ročně s vedoucími profesních aktivů a podle potřeby se uskuteční zasedání tzv. zúžené RPRP (předseda, místopředseda a zástupci SVI ČKAIT). Předsedou RPRP byl představenstvem jmenován Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT. Pro rok 2017 byl vytyčen především plán zkva
 • Představujeme oblast Olomouc

  Výbor oblasti ČKAIT Olomouc, zvolený na valné hromadě v roce 2015, a oblastní kancelář zaměřují svou činnost na potřeby 1471 autorizovaných osob evidovaných v regionu a na spolupráci s partnerskými organizacemi. Přípravě a realizaci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT věnuje výbor oblasti a OK velkou pozornost. Každý měsíc organizujeme seminář na aktuální téma, které vyplyne buď z nové legislativy, nebo z aktuálních potřeb technického char
 • Představujeme oblast Ústí nad Labem

  Oblast Ústí nad Labem patří mezi menší oblasti v České republice. V současné době má 1783 autorizovaných osob. Za rok 2016 se počet členů v kraji zvýšil o 19 osob, ačkoliv bylo přijato 44 nových žádostí o autorizaci.