Stavba roku Plzeňského kraje 2016

Výsledky 14. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2016 byly vyhlášeny 25. května 2017 na slavnostním galavečeru v Měšťanské besedě v Plzni. Prestižní titul získaly tři stavby.

Mezi nejvýše oceněné stavby realizované v roce 2016 se v kategorii Rekonstrukce budov dostala jízdárna v Tachově-Světcích. Druhou stavbou, která se pyšní titulem v kategorii Stavby pro bydlení, je nový bytový dům ve Veleslavínově ulici v Plzni. K šesti soutěžním kategoriím přibyla letos sedmá – Průmyslové stavby. V ní uspělo plzeňské sídlo firmy Workpress Aviation zabývající se především výrobou komponentů pro letecký interiér. V dalších kategoriích nebyly ceny uděleny. Porotci udělili také dvě čestná uznání.

Miloslav Zeman, předseda představenstva Asociace hospodářských komor Jihozápad, vyzval při slavnostním ceremoniálu k podpoře „krásna“ v architektuře a stavitelství a poukazoval na prvorepublikovou zvyklost alokovat 10 % investic na umělecké zhodnocení či vybavení stavby. Jeho apel nabyl v dnešních dnech konkrétní podoby – již v příštím roce se bude vyhlašovat Cena za výrazný výtvarně architektonický prvek. Toto ocenění může získat kterákoli přihlášená stavba bez ohledu na nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje. Za jejím udělením stojí jako garant Obec architektů. Cena by měla vytvářet veřejný tlak na investory i projektanty, aby přestali upozaďovat krásno.

Do letošního ročníku soutěže majitelé, investoři či projektanti přihlásili celkem 27 staveb dokončených či zkolaudovaných v roce 2016, z nichž šestnáct porota nominovala na hlavní ocenění.

Členové poroty: Ing. Milan Froněk, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR;
Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, člen mimo PK; Ing. arch. David Leníček, autor vítězné stavby v loňském ročníku soutěže;
Ing. arch. Miloslav Michalec, Plzeňský kraj; Ing. arch. Edita Míková, město Plzeň;
Ing. arch. Václav Ulč, Obec architektů;
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., ČKAIT.

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2016 uspořádaly Plzeňský kraj a statutární město Plzeň ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Plzeňsko, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obcí architektů. Záštitu nad soutěží převzali hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a primátor statutárního města Plzeň Martin Zrzavecký.

Stavba roku v kategorii Rekonstrukce budov

Jízdárna ve Světcích
Projektant: Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o.
Investor: město Tachov
Zhotovitel: BKV Stavební společnost s.r.o.
Restaurátorský tým: NEGEBU, s.r.o.
Realizace: 2001–2016

Druhá největší jízdárna ve střední Evropě, postavená v letech 1858–1861. V roce 1981 se uvažovalo o demolici, která však byla nákladná, a tak byla tato originální stavba ponechána svému osudu. Před šestnácti lety začala záchrana a postupná obnova tohoto rozlehlého objektu, která stále pokračuje. V roce 2010 byla vyhlášena národní kulturní památkou. Porota ocenila náročnou a řemeslně poctivou obnovu této jedinečné historické stavby. Za pět minut dvanáct zachránilo město Tachov objekt před demolicí. Postupně vybudovalo pro veřejnost důstojný kulturně-společenský stánek, který se pyšní neobvyklým a ojedinělým řešením. Překrytí haly unikátním vzdušným krovem s prosklenou lucernou uvidíme málokde ve světě.

Stavba roku v kategorii Stavby pro bydlení

Bytový dům Veleslavínova
Autoři: Ing. arch. Radek Dragoun,
Ing. arch. Jaromír Veselák
Projektant: AVE architekt, a.s.
Investor: MDZZ – Veleslavínova s.r.o.
Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o.
Realizace: 04/2014–01/2016

Stavba byla oceněna za citlivé začlenění současného bytového domu do historického okolí. Návrh pracuje s moderním přístupem k tradičním principům členění hmoty a fasády. Průběžné patrové římsy z pohledového betonu podtrhují horizontalitu objektu, nároží je akcentováno netradičním zaobleným prosklením okenních výplní, zábradlí a členicí skleněné prvky jsou zjemněny sítotiskovou grafikou. Pro podpoření tradičního měřítka a proporcí je budova opticky rozdělena do tří menších hmot oddělených vertikálními schodišti. Důraz na čistotu materiálů a detailu byl přenesen i do vnitřních částí budovy.

Stavba roku v kategorii Průmyslové stavby

Workpress Aviation
Autoři návrhu a projektu: Ing. arch. Václav Mastný, Ing. arch. Jan ­Toman, Ing. František Štádler
Projektant: MASTNÝ – architektonická projektová kancelář
Investor: Workpress Aviation, s.r.o.
Zhotovitel: Stavební společnost SIPA s.r.o.
Realizace: 07/2015–09/2016

Sídlo firmy na výrobu komponentů pro letecký průmysl se nachází vedle frekventované komunikace v Plzni na Borech na tvarově komplikovaném pozemku. Porota ocenila nevšední návrh vnitřních prostor industriálně-administrativního charakteru. V sídle jsou aplikovány moderní trendy přístupu k vybavení pro zaměstnance včetně různorodých míst pro aktivní a pasivní formy relaxace. Průmyslový charakter budovy byl vhodně přenesen i do vnitřních prostor administrativní části. Čistý, puristický styl s důrazem na materiálovou autentičnost je nápaditě doplněný o fragmenty součástek letadel užitých v originálním kontextu v rámci interiéru.

Ostatní ocenění

Čestné uznání poroty

  • Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni (kategorie Novostavby budov)
  • Výstavba sportovišť v areálu SOUE – přístavba sportovních hal (kategorie Sportovní a volnočasové stavby)

Cena poroty

  • Zbirožský dvůr (kategorie Rekonstrukce budov)

Cena primátora města Plzně

  • Uzel Plzeň, 1. stavba – ­přestavba ­pražského zhlaví, modernizace ­železničního uzlu Plzeň (kategorie Dopravní a ­inženýrské stavby)

Cena hejtmana Plzeňského kraje

  • Galerie Hrádek, Prostor her a inspirace (kategorie Rekonstrukce budov)

Cena OHK Plzeňsko

  • Rekonstrukce železniční trati ­Klatovy – Železná Ruda (kategorie Dopravní a inženýrské stavby)

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

  • Výrobní hala s administrativní budovou společnosti SCHWER Fittings (kategorie Průmyslové stavby)

Cena veřejnosti

  • Jízdárna ve Světcích (kategorie ­Rekonstrukce budov) – získala 524 ­hlasů z celkových 3179.