Rada pro podporu rozvoje profese připravuje kvalitní pomůcky pro praxi

Dne 2. června 2017 jmenovalo Představenstvo ČKAIT Radu pro podporu rozvoje profese (dále jen RPRP) v počtu celkem 33 odborníků. Zasedat bude dvakrát ročně v plném složení, dvakrát ročně s vedoucími profesních aktivů a podle potřeby se uskuteční zasedání tzv. zúžené RPRP (předseda, místopředseda a zástupci SVI ČKAIT). Předsedou RPRP byl představenstvem jmenován Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT.

Pro rok 2017 byl vytyčen především plán zkvalitňování pomůcek a byla zahájena jejich celková racionalizace s cílem zvýšit přehlednost, vyloučit duplicity informací a rovněž zvyšovat rentabilitu celého systému. Systém se začal vedle Stavebního obzoru rozšiřovat o periodika Zprávy a informace ČKAIT, Stavebnictví a Energeticky soběstačné budovy.

V listopadu 2016 byly změněny smlouvy na realizaci systému PROFESIS, který zajišťuje firma GRAND s.r.o. z Českých Budějovic. Smluvní vztahy jsou tedy uzavřeny na období 2017 až 2018. V současné době se připravuje pro PROFESIS přechod na jiné prostředí ze stávajícího CONTEX 4 (končí systém právních informací EPIS) a ověřuje se možnost obohacení systému PROFESIS v rubrice Obecně závazné právní předpisy o evropská nařízení.

První zasedání RPRP v letošním roce 11. května 2017 kromě běžné agendy rozhodlo o aktualizaci stávajících pomůcek z pohledu potřeb AO. V průběhu roku 2017 bude zpracováno celkem 22 nových pomůcek, například: Navrhování železobetonu v pozemním stavitelství – tabulky; Srážkové mapy; Nové využití území – průmyslové zóny; Ochrana před povodní; Statický a dynamický návrh lávek; Bezbariérové řešení dopravních staveb; Katastrální zákon; Stavební a technická údržba staveb; Vnitřní prostředí staveb. Aktuální informace o Radě pro podporu rozvoje profese lze nalézt na webu ČKAIT v rubrice Aktivity.