Oblast ČKAIT České Budějovice podporuje budoucí stavbařskou generaci

Oblastní kancelář ČKAIT v Českých Budějovicích se v uplynulém období nejen podílela na podpoře prezentace kvalitních staveb v rámci PRESTY – přehlídky prestižních staveb jižních Čech, ale intenzivně také spolupracovala se středními odbornými školami.

Pořádání 16. ročníku celostátní soutěže žáků SPŠ a SOŠ stavebních v projektování pozemní stavby pomocí grafických programů, která se konala 23. března 2017, podpořila českobudějovická oblast ČKAIT poskytnutím odborné a technické podpory a nominováním předsedy poroty.

Šestnáctý ročník celostátní soutěže v projektování byl opět připraven jako soutěž otevřená pro všechny grafické programy určené k projektování pozemních staveb, a to pro žáky třetích a čtvrtých ročníků denního studia. Pozvány byly všechny SPŠ a SOŠ z České republiky, které poskytují vzdělávání ve studijním oboru stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství, a také partnerské školy ze Slovenské republiky: SPŠ stavebná z Trnavy a SPŠ stavebná ze Žiliny. Ing. Stanislav Hronek, předseda poroty, vedl soutěžní porotu tvořenou členy pedagogického doprovodu z přihlášených škol. Soutěžním úkolem bylo zpracovat na základě zadání půdorysy, řezy, pohledy v měřítku 1 : 100 a 3D zobrazení rodinného domu. Časový limit práce byl 180 minut v programech ArchiCAD, REVIT, AutoCAD a Allplan.