Rozsah specializace energetické auditorství je nově definován

Představenstvo ČKAIT na svém jednání 20. dubna 2017 schválilo nové znění rozsahu specializace energetické auditorství pro autorizované inženýry a techniky (IA00, TA00).

Podmínkou získání této autorizace je pro autorizované inženýry a techniky autorizace v oboru pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb či technika prostředí staveb. Autorizovaná osoba ve specializaci energetické auditorství v projektové dokumentaci zpracovávané v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ověřuje splnění požadavků na energetickou náročnost budov podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Při zpracování dokumentace se postupuje v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb., a vyhláškou č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb. Průkaz energetické náročnosti budov podle § 7a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a energetický posudek, ve znění vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, může vypracovat pouze energetický specialista jmenovaný podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. Ministerstvem průmyslu a obchodu podle prováděcího předpisu a zapsaný do seznamu energetických specialistů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.