Inženýrský den v Bratislavě se věnoval kvalitě staveb

Slovenská komora stavebních inženýrů zorganizovala 18. května 2017 v hotelu NH Bratislava Gate One Inženýrský den na téma Kvalita ? Staveb. Pamětní medaile a ocenění na něm získali i představitelé ČKAIT.

Cílem konference, konané u příležitosti 25. výročí obnovení činnosti, bylo zorganizovat fórum profesionálů z oblasti stavebnictví, představitelů státní správy a evropských inženýrských organizací. Inženýrský den poukázal na důležitost kvality inženýrských staveb pro trvale udržitelnou společnost, a to od projektování staveb, kontroly a realizace až po následnou údržbu.

Záštitu nad akcí převzal prezident Slovenské republiky ­Andrej ­Kiska a nad odbornou částí konference ministr dopravy a výstavby Slovenské republiky Arpád Érsek.

Konference byla spojená s galavečerem, na kterém byla slavnostně odevzdána ocenění zahraničním a slovenským hostům. Pamětní medaili SKSI za dlouholeté aktivní působení ve stavebnictví a za osobní zásluhy v SKSI převzal Ing. Ján Kollár.

Z rukou předsedy komory prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimíra Benka, PhD., převzali z domácích hostů pamětní medaili Inžiniersky deň 2017 prof. Ing. Peter Turček, PhD., a Ing. Svetozár Lichardus, PhD., DrSc.

Ze zahraničních hostů medaili obdrželi Dipl.-Ing. Rolf Rau ze Saské inženýrské komory, Ing. Csaba Holló z Maďarské inženýrské komory, Dr. inż. Zygmunt Rawicki z Polské komory stavebních inženýrů a Ing. Svatopluk Zídek z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Čestné členství SKSI bylo uděleno prof. Ing. Dušanu Majdúchovi, PhD., bývalému předsedovi SKSI, Ing. Miroslavu Maťaščíkovi, členu SKSI, Ing. Jánovi Ďuricovi, členu SKSI, a Ing. Valérii Šepákové, člence SKSI. Ze zahraničních hostů byla stejná ocenění předána Ing. Pavlu Křečkovi, předsedovi České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Mgr. inż. Andrzejovi Roch Dobruckému, prezidentovi Polské komory stavebních inženýrů, Dipl.-Ing. Hansu-Ullrichovi Kammeyerovi, prezidentovi Německé spolkové inženýrské komory a Dipl.-Ing. Klausovi Thürriedlovi, viceprezidentovi ECEC.