Profesní informační systém ČKAIT

Aktualizace

  • Zadržovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování (TP 1.21)
  • Navrhování kotvicích bodů a systémů k ochraně proti pádu při údržbě (TP 1.21.1)
  • Ochrana proti pádu – žebříky, vstupy, výlezy a výstupy (TP 1.21.2)
  • Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1)
  • Technologická zařízení staveb. Elektroenergetická zařízení (MP 1.5.2)
  • Technologická zařízení staveb. Zdvihací zařízení (MP 1.5.5)
  • Technologická zařízení staveb. Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb (MP 1.5.7)

Novinky

Navrhování železobetonu v pozemním stavitelství – tabulky (TP 1.13.2)

Právní předpisy

Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve čtrnáctidenních intervalech.

Přístup do systému

Systém PROFESIS.cz je pro členy ČKAIT zdarma. Uživatelské jméno je ­členské číslo (všech 7 znaků), heslo je možné vygenerovat na webu pomocí odkazu „Zaslat nové heslo“, nebo o ně můžete požádat na e-mailu jjendruscak@ckait.cz. Heslo bude zasláno na vaši e-mailovou adresu uloženou v databázi ČKAIT.