Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2016 získal železniční most Gambrinus

Paralelně se soutěží Stavba roku Plzeňského kraje 2016 byly 25. května 2017 vyhlašovány také výsledky VII. ročníku Ceny ČKAIT Plzeňského kraje, kterou vypisuje OK ČKAIT Plzeň. Do soutěže se mohly přihlásit do 9. května 2017 stavby projektově nebo realizačně dokončené v soutěžním roce 2016 anebo v roce 2015. Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

Cena ČKAIT Plzeňského kraje

  • Rekonstrukce železničního mostu přes I/20 (Gambrinus) v Plzni

    Autoři: Ing. Jan Sýkora, Ing. Michal Hacaperka, Martin Hodek

    Projektant: IKP CE, s.r.o., pro SUDOP PRAHA a.s.

    Zhotovitel: Skanska a.s.

Rekonstrukce mostu o dvou polích s rozpětími 31,95 + 6,570 m (most byl uveden do provozu v roce 1988) je součástí 1. stavby Uzel Plzeň. Původní most sestává ze třinácti šikmých dílců, každý se třemi nosníky a ortotropní mostovkou, které jsou spojeny do jediné desky se šikmostí 53,818°. Koncepce řešení spočívá v rekonstrukci dilatačních závěrů, podélné odvodňovací otevřené spáry, odvodnění pod mostem, ložisek, pilířových podpěr a protikorozní ochrany. Dále je sanována izolace na rubu opěr a podél odvodňovací spáry. Zásadním zásahem do koncepce objektu je oddělení mostních dílů MD10-13, které budou vyjmuty v další stavbě v rámci přestavby Uzlu Plzeň. Dalším zásadním zásahem je reorganizace podepření mostu. Nově je podepření umístěno na opěře přilehlé ke krátkému poli, čímž se dilatační pohyby pilířových podpěr snižují. Několik pilířových stojek je zcela nových, nezbytné bylo upravit jejich tvar V.