Představujeme oblast Plzeň

V Plzeňském kraji za uplynulých dvacet pět let vznikla řada různorodých realizovaných staveb, od dopravních po průmyslové i obytné. Tyto stavby vznikaly za účasti členů ČKAIT z naší oblasti. Autorizované osoby všech oborů a specializací tak přispěly k jejich zdárnému provedení.

Nejdůležitější dopravní stavbou je bezesporu dálnice D5. Ta byla dokončena v říjnu 1997, stále však chyběl úsek kolem Plzně, jehož dostavbu blokovala činnost ekologických aktivistů. Celý úsek dálnice byl zprovozněn až v listopadu 2006. Podél dálnice se postupně vytvořilo několik nových průmyslových ploch, jako například v Boru u Tachova, v Ostrově u Stříbra, u Nýřan nebo Rokycan. Největší lokalitou nové průmyslové zástavby jsou plzeňská Borská pole, kde na bývalém letišti vznikla několikakilometrová průmyslová zóna s desítkami novostaveb hal a s dalšími výrobními i pomocnými objekty. Další nové průmyslové lokality vznikají například v Tachově, Klatovech, Stříbře, Janovicích nad Úhlavou nebo Přešticích. Na vlastní dálnici navazují další dopravní stavby, například úprava silnice I/21 ve směru na Mariánské Lázně a Cheb s několika novými úseky, upravovány byly i části silnice I. třídy směrem na Klatovy, Domažlice a Žatec.

Největší železniční stavbou je tunel mezi Plzní a Ejpovicemi

Plzeň je tradičně velkou křižovatkou železničních tratí přicházejících ze šesti různých směrů. V uplynulém období byly provedeny stavby na železničním koridoru ve směru od Prahy přes Plzeň na Cheb. Realizuje se přestavba železničního uzlu Plzeň spočívající nejen v úpravě hlavního nádraží a jeho kolejiště, ale i vedení tratí v prostoru města. V současné době se staví nové přemostění Slovanské třídy, které zahrnuje dva mosty těsně před hlavním nádražím. Na ně pak navazují nové ocelové příhradové mosty přes Radbuzu. Mosty přímo sousedí s obloukovým betonovým mostem městské třídy, ocelovou lávkou a vzdálenějším kamenným městským mostem a udávají tak zajímavý přehled o technologiích mostní stavby. Největší železniční stavbou v kraji je nový tunel mezi Plzní a Ejpovicemi, který napřímí trasu trati a zkrátí cestu ve směru na Prahu minimálně o devět minut. Tunelový komplex je tvořen dvěma tunelovými tubusy o vnitřním průměru 8,7 metru. Severní tunelový tubus má délku 4115 metrů (4045 m ražených a 70 m hloubených), jižní pak 4080 metrů (4020 m ražených a 60 m hloubených).

V oboru pozemních staveb bylo v Plzeň­ském kraji postaveno velké množství budov. Veřejné stavby představují především Nové divadlo, budovy Fakulty elektro­technické a budova NTIS Západočeské univerzity a objektů Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Velkou úpravou prošel i fotbalový stadion s novými tribunami. Byl vybudován nový atletický stadion a sportovní hala v areálu učilišť na Skvrňanech a provedena oprava a přístavba městské sportovní haly TJ Lokomotiva. Nejde ale jen o nové stavby, dokázali jsme v centru Plzně odstranit i velkou budovu kulturního domu a zbouráním neužívaných hal plzeňské škodovky vytvořit místo pro nové moderní provozy. Samotná Plzeň získala tak jako ostatní větší města nová nákupní centra, která se stala pulzujícími středisky obchodu a zábavy ve dříve okrajových částech zástavby. Jen v Plzni je velkých center celkem pět. S jejich výstavbou přicházejí nové investice, objekty, komunikace, upravené plochy, inženýrské sítě a dopravní napojení. Pro bydlení vznikly nové lokality, určené pro bytové anebo rodinné domy. Využívají pozemky při nově se rozvíjejících zónách, proluky, ale místa v obcích kolem Plzně i ostatních měst. Postupné zlepšení dopravní obslužnosti a stavu komunikací kolem Plzně umožnilo takové stavby v okruhu třiceti kilometrů od centra.

Oceňovány jsou také rekonstrukce v Plasích i Světcích u Tachova

Při výčtu stavebních činností v Plzeňském kraji nelze opomenout rekonstruované objekty. Pro kulturní vystoupení v rámci akce Plzeň 2015 – Evropské město kultury byla zpřístupněna hala bývalé vozovny dopravních podniků v Plzni v Černické ulici. Mezi stavebně nejzajímavější rekonstrukce historických budov patří oprava bývalé velké jízdárny ve Světcích u Tachova a její nové kulturní využití na víceúčelový sál. Opravdovou perlou je pak úprava bývalého pivovaru v Plasích na Centrum stavitelského dědictví s ukázkami a sbírkami stavebních materiálů, konstrukcí, činností a řemesel. Jedná se o vskutku jedinečnou a stále se rozvíjející expozici pod hlavičkou Národního technického muzea.

Činnost plzeňské kanceláře ČKAIT

Kancelář oblasti Plzeň zahrnuje kancelář předsedy oblasti, kancelář tajemnice a místnost pro zasedání a administrativní a odbornou činnost se členy. Oblastní kancelář ČKAIT je každoročně zastoupena v sedmičlenné porotě soutěže Stavba roku Plzeňského kraje a na veletrhu stavebních příležitostí FINPEX. K soutěži Stavba roku byl v tomto roce přičleněn již sedmý ročník vlastní soutěže Cena ČKAIT Plzeňského kraje.