www.cenyzaprojekty.cz

Užitečným nástrojem, který může pomoci investorům, projektantům a veřejným zadavatelům v přípravné fázi staveb určit předpokládané náklady staveb a ceny inženýrsko-projektových činností, je webová služba http://www.cenyzaprojekty.cz/.

V rámci této služby je možné určit předpokládané náklady pozemních a dopravních staveb, stanovit honoráře za projektové a inženýrské práce a provést rozvahu, jak bude celková cena prací rozdělena mezi subdodavatele profesních částí. Náklady jsou kalkulovány na základě průměrných jednotkových cen pro jednotlivé kategorie staveb, a to s využitím databází RTS a SFDI. Výpočty honoráře projektanta fungují na obdobném principu jako kalkulačky PROFESIS, ČKA nebo sazebníku Unika, ale na rozdíl od nich disponují větší flexibilitou a kompaktností. Součástí aplikace je také výpočet cen na základě pracnosti inženýrsko-projektových prací pomocí tzv. honorářového řádu, v rámci kterého jsou zohledněny připomínky ÚOHS a rozhodnutí soudu z předchozích let. Výpočty lze využít i pro nabídky v prostředí veřejných zakázek. K dispozici jsou i doporučené standardy fází služeb zpracované ČKAIT a ČKA. Zcela unikátní je modul Profese, ve kterém lze simulovat finanční podíly jednotlivých profesí při zachování celkové nasmlouvané ceny. V modulu Rozsahy je možné vyhledat dokumenty týkající se obsahu a rozsahu nejběžnějších inženýrsko-projektových prací. Do budoucna autoři zvažují vývoj modulu týkajícího se veřejných zakázek a implementaci funkcí pro ukládání, správu a export výpočtů.