Sympozium Industriálních stop 2017

O významných, památkově chráněných či ikonických dílech se většinou obecně ví a mluví. Existuje však ještě další vrstva průmyslového dědictví, vnímaná víc na místní úrovni. Do ní patří drobné drážní stavby, obecní vodárny a vodárenské věže, cihelny, malé místní pivovary, skladištní budovy, dílenské a opravárenské provozy či v krajině již osamělé sladovny, rozpadlé vápenky, zbytky konstrukcí u zaniklých lomů, místní kapličky pro transformátory, torza zdí a trčící komíny po továrnách.

Trasa vyhlídkového sympozia vedla z pražského Smíchova (s úvodním blokem přednášek v opuštěné transformační stanici), přes Velkou Chuchli do Řevnic (s druhým prezentačním blokem v bývalém dřevěném drážním skladu), přes Srbsko, Liteň a Jince do hostomické cihelny. Sympozium bylo důstojně ukončeno v rekonstruovaném historickém pivovaru v Hostomicích. Potěšitelná pro organizátory byla skutečnost, že většinou se sympozia zúčastnili, a to i při poměrně vysokém vložném, mladí lidé.

V průběhu cestovního sympozia vystoupili odborníci na danou tematiku – Pavel Jákl a Milan Starec (pivovárky a pivovarské sklepy), Martin Vonka (tovární komíny), Michal Zlámaný (drobné drážní stavby), Radim Urbánek (vodní mlýny), Ivan Rous a Robert Kořínek (vodohospodářské stavby). Obecněji laděné příspěvky Benjamina Fragnera, Svatopluka Zídka, Evy Dvořákové, Lukáše Berana, Jakuba Potůčka a Jana Zikmunda doplnily praktické příklady záchrany přehlížených staveb – hovořili o nich Patrik Hoffman (trafostanice Na Zatlance), Jan Holub (vodárna v Nebušicích), Šárka Sodomková (Dřevák v Řevnicích) nebo sdružení Nezevli (Petzoldův lom v Srbsku). Zkušenosti se záchranou drobných objektů představil také Jan Červinka z Institutu pro památky a kulturu, o.p.s., a řada dalších.

Více informací na www.industrialnistopy.cz