Inženýrský den 2017 v Brně se věnoval oživení historických center měst

Téma návrat života do historických měst představuje naléhavou výzvu naší doby, spojuje práci architektů a stavebních inženýrů a vyjadřuje investiční záměry politiků a technických odborníků.

Inženýrský den se letos zaměřil na návrat života do historických center měst. Zvolené téma mělo napomoci napravit chyby z živelné komercionalizace měst po roce 1990 a otevřít pohled na budoucí desítky roků kultivace veřejného prostoru ve městech. Spojením toho nejhodnotnějšího ze stávající zástavby se stavbami novými, úpravou ploch a komunikací, zapojením tekoucí vody, stromů a zeleně je možno vytvářet bezpečná odpočinková zákoutí a prostory pro bydlení, vybavenost a komerci.

Historická města v centru pozornosti

Inženýrský den 2017 ukázal, že historickým centrům měst se zaslouženě dostává pozornosti politické správy i odborné reprezentace. Představy o vzhledu a funkci historických center vyzrávají v diskusi mezi volenými orgány a odborníky do rámce umožňujícího přikročit k určení finančních nákladů a realizačních postupů.

Každé město má své specifické podmínky a poskytuje odborníkům jedinečnou příležitost změnit současnou nevyhovující podobu na zcela jinou, vyhovující záměrům na desetiletí do budoucnosti. Probudit atmosféru přívětivé pohody je úkol nelehký, ale nesmírně záslužný. Dobře realizovaný záměr potvrzuje bohatý život v městských centrech do pozdních nočních hodin. Pro zúčastněné odborníky je poctou účast na těchto záslužných tématech.

Inženýrské dny mají odbornou a společenskou popularitu a konají se pod záštitou subjektů státní správy a odborných organizací. Organizátory toho letošního byly tradičně Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů a Stavební veletrhy Brno. Ročník 2017 se konal pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR a Svazu měst a obcí ČR. Hodnotu inženýrského setkání 2017 umocnila účast profesionálů ovládajících problematiku ve více okruzích navzájem propojených politicky, finančně a realizačně se všemi kroky investiční přípravy. Program Inženýrského dne 2017 otevřeli Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, a prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT. Moderování Mgr. Jiřího Vajčnera, Ph.D., Bc. Libora Honzárka a Ing. Svatopluka Zídka propojilo přednášející s auditoriem a navíc analytický přístup Mgr. Vajčnera významně obohatil sdělení přednášená v prvním bloku. Účastníci vyslechli řadu zajímavých přednášek, které byly rozděleny do tří bloků.

I. blok – Úvod do problematiky

 • Návrat života do historických center měst z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj – Ing. Roman Vodný, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – Ing. Michaela Exnarová, Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oddělení regenerace
 • Ochrana hodnot území – JUDr. Marek Hanák, veřejný ochránce práv, oddělení stavebního řádu a životního prostředí
 • Proměny historických center měst v současných podmínkách – doc. Ing. arch. Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
 • Kvalita života v historickém centru je vizitkou každé samosprávy – Bc. Libor Honzárek, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

II. blok – Záměry

 • Opava – změny pólů – Mgr. Dalibor Halátek, statutární město Opava
 • Malé a velké změny brněnského ­centra – doc. Ing. arch. Michal Sedláček, Kancelář architekta města Brna
 • Trnava – oživení historického centra města a vliv nové City areny – Ing. Ján Kyseľ, Regionální sdružení Slovenské komory stavebních inženýrů, Spolek statiků Slovenska

III. Blok – Zdařilé realizace

 • Proměna historického centra Havlíčkova Brodu – Bc. Libor Honzárek, město Havlíčkův Brod
 • Centrum historického centra Písku oživí rekonstrukce náměstí i nová knihovna – JUDr. Josef Knot, město Písek
 • Piaristický klášter v Příboře – místo, kde se historie prolíná se současností – Ing. Jaroslav Šimíček, město Příbor
 • V historickém centru Znojma se opravdu žije – Ing. arch. Iveta Ludvíková, město Znojmo

Odborný a společenský význam Inženýrského dne 2017 podtrhla účast zástupců delegovaných inženýrskými komorami ze Slovenska, Maďarska a Polska. Diskuse a přátelská setkání při kávě byla příležitostí k výměně názorů na prezentovaná témata. Inženýrský den 2017 v Brně potvrdil, že tradice setkávání stavebních inženýrů a techniků na aktuálních tématech našich profesí stojí na pevných základech, je možno deklarovat již historicky daných, a má v poslání pořádajících profesních organizací své pevné místo.

Je žádoucí poděkovat na tomto místě přednášejícím za přínosný přístup k zadání a pořadatelům, kteří vypracovali projekt na zajímavé téma a organizovali setkání v důstojných prostorách nádherného pavilonu A Výstaviště Brno.

Proměna historického centra Havlíčkova Brodu (foto: archiv města Havlíčkův Brod)