Aktuálně o zvýšeném skupinovém připojištění

Celkem je zatím ke zvýšenému skupinovému pojištění přihlášeno přibližně 1380 osob.

Od 1. ledna do 14. června 2017 se pojistilo pomocí zvýšeného skupinového pojištění 1198 autorizovaných osob. Průměrné pojistné za toto období činí cca 5900 Kč. Počet připojištěných společností (s.r.o., v.o.s.) je 193, počet připojištěných energetických specialistů činí 112.

Systém zvýšeného skupinového pojištění je stále otevřený. V případě zájmu je možné toto pojištění kdykoli uzavřít, a to prostřednictvím registračního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Komory http://www.ckait.cz/.

Zvýšené skupinové pojištění mohou uzavřít osoby samostatně výdělečně činné, a to bez omezení, a společnosti s ručením omezeným v případě, že hrubý příjem z odborné činnosti ve výstavbě a činností souvisejících těchto společností nepřesáhne 2 mil. Kč za rok.

Bližší informace o pojištění profesní odpovědnosti vám rádi poskytnou zástupci firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o., Ing. Petra Bartoníčková (tel.: 728 130 266) nebo Mgr. Jakub Doležel (tel.: 725 321 530).