Jubileum: Jindřich Bartoš

Jindřich Bartoš, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, slaví 85 let. V roce 1961 až 1967 dálkově studoval ČVUT v Praze, ­Fakultu stavební, obor pozemní stavby. Koncem 60. let byl výrobním inspektorem v Pozemních stavbách Liberec. Po roce 1968 již nesměl z politických důvodů tuto funkci vykonávat a nastoupil jako stavbyvedoucí. Jako hlavní stavbyvedoucí se podílel na stavbě budovy interny v liberecké nemocnici, areálu VŠ strojní a textilní v Liberci, domu obloukového půdorysu na Wolkerově vrchu v Liberci, ale i montovaných věžáků Na Bídě, stavby kulturního domu v Liberci. V letech 1985 až 1987 pracoval jako hlavní stavbyvedoucí na stavbě dnešního nám. Dr. E. Beneše v Liberci. Podílel se na realizaci Naivního divadla nebo věznice Minkovice. Až do roku 1992 se podílel jako zástupce investora na přestavbě chirurgického a onkologického oddělení a laboratoří v liberecké nemocnici. Do konce tisíciletí projektoval a realizoval jako OSVČ pro nemocnici v Liberci operační sály a posléze pro zájemce o rodinné domky.