Jubileum: Miroslav Krössl

Dopravní inženýr Miroslav Krössl dovršil 75 let. Po maturitě na SPŠ zeměměřičské studoval Fakultu stavební ČVUT v Praze a v roce 1965 získal inženýrský diplom v oboru konstrukce a dopravní stavby. Po ukončení studia nastoupil jako stavební asistent ke Stavbám silnic a železnic, n.p., Praha, stavební správa 6 v Karlových Varech. Jako stavbyvedoucí působil od roku 1967 na obalovně v Dalovicích nebo na přeložce silnice I/6 u Lokte první čtyřproudové silnice v kraji I/13 Karlovy Vary – Ostrov. V roce 1978 nastoupil do technické skupiny o.z. 6 Staveb silnic a železnic v Karlových Varech, kde pracoval na přípravě významných staveb, například obchvatu Postoloprt, silnice I/13 Klášterec nad Ohří – Pernštejn a dalších. V roce 1981 byl jmenován technickým náměstkem ředitele o.z. 6 Karlovy Vary Staveb silnic a železnic a v této funkci pracoval až do  roku 2005. V letech 2009 až 2015 byl předsedou OP ČSSI v Karlových Varech. Dne 3. února 2016 za svoji obětavou práci získal Čestný odznak ČSSI.