Kadaňská průmyslovka prohlubuje spolupráci s německými kolegy

Ve spolupráci s Inženýrskou komorou spolkové země Durynsko připravuje kadaňská průmyslovka cenu za nejúspěšnější projekt, exkurze, odborné praxe a další aktivity.

Prostřednictvím výboru Oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary byla jako podpora kvality studia navázána v roce 2016 úspěšná spolupráce Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie v Kadani s Inženýrskou komorou spolkové země Durynsko (Ingenieurkammer Thüringen). Garanci nad spoluprací převzal z německé strany viceprezident komory Dipl.-Ing. Karl-Heinz Bartl.

Obě strany se dohodly, že bude vypsána cena za nejúspěšnější ročníkový projekt, že němečtí kolegové budou spolupracovat při zadávání ročníkových projektů i při organizování odborných exkurzí pro studenty kadaňské průmyslovky na zajímavé stavby v Durynsku.

V pondělí 24. dubna 2017 navštívil Dipl.-Ing. Bartl SPŠ stavební a Obchodní akademii v Kadani. V průběhu návštěvy byla podepsána dohoda o zajištění odborných praxí pro studenty 3. ročníků u Ingenieurbüro IBU Rudolstadt. Rovněž se informoval, jak pokračují práce studentů na studii novostavby obecního střediska na místě bývalé farmaceutické továrny v Mellenbachu v Durynsku. Ocenil řadu nápadů kadaňských průmyslováků při řešení zadaného úkolu. Ve druhé polovině května dvě studentky 3. ročníku oboru stavebnictví absolvovaly odbornou praxi v Durynsku.