Pavel Pospíšil

  • Valná hromada Karlovy Vary 2023

    21. února 2023 se v krajské knihovně uskutečnilo jednání Valné hromady oblasti Karlovy Vary. Z celkového počtu 868 členů oblasti bylo přítomno 63, tj. 7,6 % autorizovaných osob. Byli zvoleni 2 členové výboru oblasti na období do voleb na valné hromadě v roce 2024 a bylo vybráno 6 delegátů, kteří budou vysláni na Shromáždění delegátů.