Ing. Miroslav Krössl
80 let

Ing. Miroslav Krössl<br>80 let

Stavbyvedoucí a dopravní inženýr

Po studiu na Střední průmyslové škole zeměměřičské nastoupil na Fakultu stavební ČVUT v Praze na obor Konstrukce a dopravní stavby. Poté v roce 1965 nastoupil u Staveb silnic a železnic n. p. Praha, stavební správa 6 v Karlových Varech. V roce 1968 započal práci na největší stavbě závodu „Přeložka silnice I/6 u Lokte“ jako úsekový stavbyvedoucí. V roce 1974 se stal stavbyvedoucím na stavbě první čtyřpruhové silnice na Karlovarsku „Silnice I/13 Karlovy Vary – Ostrov“.

Po jejím uvedení do provozu v roce 1978 přešel do Technické skupiny Odštěpného závodu 6 Staveb silnic a železnic v Karlových Varech, kde pracoval na přípravě významných staveb karlovarského závodu, například na souboru staveb obchvatu Postoloprt, silnice I/13 Klášterec nad Ohří – Pernštejn a dalších. V roce 1981 byl jmenován technickým náměstkem Odštěpného závodu 6 Karlovy Vary Staveb silnic a železnic a v této funkci pracoval až do odchodu do důchodu v roce 2005.

V rámci profesního růstu se po získání autorizace v oboru dopravní stavby stal členem ČKAIT v oblasti Karlovy Vary, s jejímž vedením velmi úzce spolupracoval a spolupracuje dodnes. Účinkuje, kromě jiného, jako člen poroty soutěže Stavby Karlovarského kraje. V letech 2009–2015 vedl oblastní pobočku ČSSI v Karlových Varech ve funkci předsedy. Dne 3. února 2016 za tuto obětavou práci získal Čestný odznak ČSSI. Během své pracovní kariéry vychoval dva syny, kteří kráčí v jeho šlépějích ve stavebnictví.

Mezi největší koníčky Mirka Krössla patří bezesporu cestování, kterému se věnuje stále. Do dalších cest i do dalšího života přeji nejen svým jménem Mirkovi hodně zdraví.