Valná hromada Liberec

Ing. K. Urban, Ing. J. Sedlický, Ing. Z. Miklík
Ing. K. Urban, Ing. J. Sedlický, Ing. Z. Miklík

Valná hromada Liberecké oblasti ČKAIT se konala 6. dubna 2022 v Home Credit Areny. 53 autorizovaných osob, tj. 5,1 % z 1038 řádných členů oblasti, zvolilo 6 delegátů SD ČKAIT.

Valná hromada vzala na vědomí informaci místopředsedy ČKAIT Ing. Patera o činnosti Komory v roce 2021 a výhledu na další rok, zprávu Dozorčí rady ČKAIT přednesenou jejím členem Tomášem Brixem a zprávu Ing. Radka Hnízdila, ředitele Kanceláře ČKAIT.

Výbor oblasti dostal za úkol zajistit plnění schváleného plánu činností pro rok 2022 a projednat na následující schůzi témata diskutovaných příspěvků. Předseda výboru oblasti byl zmocněn k případnému výběru náhradníka za omluveného delegáta na SD 2022.

Čestnými hosty byli: Ing. Jaroslav Urban – stavební úřad Liberec, Ing. Jindřich Pater – místopředseda ČKAIT, Marie Báčová – poradkyně předsedy ČKAIT, Mgr. Radek Cikl – SPŠ stavební v Liberci, Ing. Zbyněk Miklík – náměstek pro finance Krajského úřadu Libereckého kraje, Ing. Martin Matzner – Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležal – GrECO.

Z vystoupení hostů

Ing. Zbyněk Miklík vyzvedl spolupráci s investory a Svazem podnikatelů ve stavebnictví – pomoc při realizaci staveb formou dotací a spolupráce při vyhlašování Stavby roku Libereckého kraje.

Dozorčí rada eviduje tři stížnosti. Při kontrole deníků autorizovaných osob byla nejčastější chybou identifikace investorů. Autorizované osoby byly upozorněny, že by si měly dát pozor na vydávání posudků a vyjádření i na půjčování a zneužívání autorizačních razítek.

Na zvláštní ocenění byli navrženi (dle umístění): Ing. Zdeněk Koch, Ing. V. Bureš a Ing. Bohumil Pech. Zástupce pojišťovny GrECO seznámil členy s pojistnými podmínkami pro rok 2022 a upozornil v souvislosti s kauzou Česká Třebová, že je potřeba pojistné události řešit včas a využít pojistného při provádění větších zakázek. Dále nabídl produkty pojišťovny DaS se slevou až 50 %.

Ing. K. Vitouš upozornil na problém bezplatné dostupnosti norem – Ing. Pater odpověděl, že v případě, že jsou v zákoně citovány jako závazné, musí ministerstvo, které tento zákon vydalo, umožnit k normám bezplatný přístup. Ing. J. Urban vznesl připomínku k pokutám projektantů i stavbyvedoucích a informoval o novém územním plánu města Liberec ve vztahu k chráněným budovám. Nakonec upozornil na nové povinnosti při vedení stavebních deníků.