Ing. Michael Trnka, CSc.
85 let

Ing. Michael Trnka, CSc.<br>85 let

Odborník na ocelové konstrukce

Vystudoval Praze, nejprve Gymnázium Jana Nerudy a poté Fakultu inženýrského stavitelství při ČVUT. Kandidátskou práci na téma základů točivých strojů obhájil v roce 1977. Nejprve pracoval jako stavební technik u Železničního stavitelství Praha – SÚ Cheb, geometr a následně stavbyvedoucí na stavbě železničního mostu přes Otavu v Katovicích.

Od roku 1963 pracoval v Energoprojektu Praha na projektových dokumentacích elektráren Vojany, Počerady, Ledvice II B či tepláren Mariánské Lázně a Krnov. V podniku Škoda DIZ Praha navrhoval od roku 1968 ocelové konstrukce a od roku 1986 byl vedoucím stavebního oddělení. V podniku Škoda Praha projektoval ocelové konstrukce elektrárny Guddu v Pákistánu, Mashad v Íránu, Skikda v Alžírsku, Soma v Turecku, Kafr el Oawar v Egyptě, Shen-Tou v Číně nebo cukrovaru Karun v Íránu.

Podílel se na návrhu střechy historické budovy Národního divadla nebo na zastřešení tribun stadionu Slavie. Jako pedagog působil na katedře ocelových konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze (1967–1971), od roku 1978 spolupracoval s Kloknerovým ústavem ČVUT na řešení řady výzkumných úkolů. Byl členem mnoha odborných komisí, včetně státních zkušebních komisí FSv ČVUT či vědecké rady Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

bukMá za sebou bohatou publikační činnost. Michael Trnka byl členem představenstva a poté stavovského soudu, více než dvacet let působil jako předseda oblasti Praha a Středočeský kraj. Je předsedou redakční rady časopisu Stavebnictví od jeho vzniku, tj. od roku 2007. Přejeme Michaelu Trnkovi vše nejlepší k jeho jubileu, hodně zdraví do dalších let.