Valná hromada Hradec Králové

Ing. M. Havlišta a Ing. V. Koutník
Ing. M. Havlišta a Ing. V. Koutník

Valná hromada Královéhradecké oblasti ČKAIT se konala 12. dubna 2022 v Kongresovém centru Aldis. 66 autorizovaných osob, tj. 3,2 % z 2049 řádných členů oblasti zvolilo, 6 delegátů na SD 2022.

Domnívám se, že valná hromada (VH) oblasti je prvním místem, kde autorizovaná osoba (AO) může získat informace ke své činnosti, účast na VH by proto měla být pro členy oblasti povinnou. Je zřejmé, že ne každému vyhovuje termín a osobní účast. Proto jsme ve spolupráci se střediskem informačních technologií zajistili on-line přenos. Žádné důležité volby, které by vyžadovaly přímou účast, na programu nebyly. Tedy ideální možnost si vyzkoušet v praxi zájem členů oblasti. Závěr je jednoduchý – celkem 34 připojených on-line neodpovídá vynaloženému úsilí k zajištění videa z jednání. Uspořádání VH stálo 54 418 Kč, tj. 825 Kč na přímého účastníka a téměř 27 Kč na řádného člena naší oblasti. Úkolem výboru oblasti bude rozhodnout, jakou VH příště uspořádat: malou v komorních prostorách, nebo stanovit jiné podmínky pro účast členů (např. učinit účast povinnou, samozřejmě při zachování on-line přenosu, v rámci celoživotního vzdělávání udělovat za účast 2 body a naopak při neomluvené neúčasti 2 body odečítat).

Z čestných hostů byli přítomni Ing. Bc. Jiří Bláha, náměstek primátora pro rozvoj města, územního plánování a investičních akcí Magistrátu města Hradce Králové, Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, za ČKAIT předseda Ing. Robert Špalek, ředitel kanceláře Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., poradkyně předsedy Marie Báčová, předseda oblasti Praha Ing. Ladislav Bukovský a další.

Program standardní, od informací užitečných až po ty nezáživné, ale bohužel pro jednání nutné. Během celého jednání byly promítány ukázky z činnosti oblasti – od jednotlivých exkurzí až po Stavbu roku Královéhradeckého kraje. Ing. Bc. Jiří Bláha zaujal obrázky z probíhajících důležitých staveb Hradce Králové (fotbalový stadion, lávka u Aldisu). Předseda Komory informoval obsáhle o všech jejích aktivitách. Předseda oblasti popsal vlastní zkušenost se získáním elektronického autorizačního razítka. Postup vedoucí k získání elektronického autorizačního razítka ho vedl k zamyšlení, jestli digitalizace opravdu povede ke zjednodušení schvalovacího procesu a zrychlení zahájení staveb. Vždyť pracovníci stavebních úřadů jsou také jenom lidi a super-roboti z nich hned tak nebudou.

V rámci diskuze vystoupil Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, s půl hodinou trvajícím příspěvkem k novelizaci stavebního zákona. Promítl mapu Královéhradeckého kraje, kde byla označena působnost nově navrhovaných 25 stavebních úřadů ze 48 původních. Také glosoval návrh technických podmínek pro výstavbu. Porovnáváním se 100 let starými předpisy dokazoval, že už tehdy byly stavební předpisy v některých bodech konkrétnější, jednoznačnější a pochopitelnější než právě navrhovaná změna.

Na závěr jednání VH jsme zaregistrovali velkou změnu, usnesení nebylo schváleno všemi přítomnými, ale jeden člen se hlasování zdržel. Usnesení bylo obdobné usnesením předcházejícím, ale stejně bychom rádi věděli, jaká skutečnost zabránila hlasovat pro.