Valné hromady oblastí zvolily složení Shromáždění delegátů ČKAIT 2022

Hlasování delegátů na valné hromadě Brněnské oblasti ČKAIT. Foto: Ing. Martin Galeta
Hlasování delegátů na valné hromadě Brněnské oblasti ČKAIT. Foto: Ing. Martin Galeta

Všechny valné hromady letos probíhaly v lednu až dubnu. Zvolily 200 delegátů, kteří budou vysláni k rozhodování na nejvyšším orgánu Komory, tedy na Shromáždění delegátů (dále jen SD).

Nejvyšší orgán Komory Shromáždění delegátů ČKAIT se sejde již podruhé v podzimním termínu, a to 24. 9. 2022 v hotelu Pyramida v Praze 6. Počet delegátů z jednotlivých oblastí stanovilo představenstvo Komory poměrně podle počtu členů na konci roku 2021. Shromáždění delegátů musí být svoláno představenstvem nejméně jednou do roka. Do minulého roku se konalo vždy v prvním čtvrtletí po ukončení valných hromad oblastí. V návaznosti na covidová opatření se vloni posunuly termíny valných hromad a následně i Shromáždění delegátů. Vzhledem k tomu, že podzimní termín je vhodnější z hlediska schvalování hospodářských výsledků minulého roku a návrhu rozpočtu na další rok, bude se Shromáždění delegátů již pravidelně konat na podzim.

Rozpočet na rok 2023 – Shromáždění delegátů budeme letos předkládat rozpočet ve dvou variantách. Jedna z nich bude předpokládat navýšení ročního členského příspěvku v řádu stokorun. Současná výše členského příspěvku 3 000 Kč ročně byla stanovena před 13 lety a celou dobu se neměnila. Z této částky je hrazeno i základní profesní pojištění všech autorizovaných osob. Důvodem uvažovaného zvýšení členského příspěvku je nejen průběžná inflace (jen pokrytí současné inflace ve výši cca 15 % by znamenalo zvýšení členského příspěvku o 450 Kč).

Rok Inflace Členů
2009 1,0 27374
2010 1,5 28135
2011 1,9 28874
2012 3,3 29309
2013 1,4 29676
2014 0,4 30014
2015 0,3 30506
2016 0,7 30768
2017 2,5 31072
2018 2,1 31519
2019 2,8 31996
2020 3,2 32175
2021 3,8 32345
2022* 15 32534
2023** 10 32800

* stav k červnu 2022, ** odhad

Pro zachování stávajícího rozsahu služeb budeme nuceni akceptovat vyšší ceny nájemného a energií na oblastech. V letošním roce výrazně vzrostla cena papíru, což má dopad na cenu vydávaných časopisů a odborných publikací. Avizována je také vyšší cena poštovného ještě v roce 2022. Rádi bychom přidali stávajícím zaměstnancům alespoň tolik, abychom jim pokryli růst inflace.

Nechceme však jen zachovat stávající úroveň služeb, chceme služby pro vás zlepšit a rozšířit. Pro rok 2023 plánujeme posílit středisko informačních technologií, které zajišťuje po technické stránce realizaci všech webinářů pro všechny oblastní kanceláře a také střediska, a bez dalšího pracovníka již není zvládnutelné tuto činnost rozvíjet. Chceme posílit tiskové oddělení a zlepšit tím mediální činnost ČKAIT. V roce 2023 plánujeme naplno spustit e-learningový systém eduk.ckait.cz. Pro jeho úspěšný chod plánujeme přijmout nového zaměstnance. ČKAIT je od roku 2015 připomínkovým místem Legislativní rady Vlády ČR a také poskytuje právní poradenství, související s výkonem vybrané činnosti, pro členy. Návrhů právních předpisů i dotazů neustále přibývá, proto bude potřeba posílit středisko legislativně právní. Věříme, že skončila doba covidových opatření a bude možné opět pro vás pořádat akce celoživotního vzdělávání formou seminářů. Dokončíme i snahu pořádat velkou konferenci pro každý obor autorizace. Na osvědčených konferencích, jako Městské inženýrství Karlovy Vary, Statika staveb Plzeň, Dopravní konference v Pardubicích, zaznívají požadavky účastníků na dvoudenní akce tohoto typu, čemuž brání jen vyšší výdaje.

Toto jsou nejpodstatnější zásady pro tvorbu rozpočtu na rok 2023. Představenstvo projedná návrh rozpočtu na svém červnovém jednání a výsledek předloží na Shromáždění delegátů 24. září. Delegáti budou tedy pro své rozhodnutí mít k dispozici rozpočet na rok 2023 a přesnou analýzu potřeby navýšení řádného členského příspěvku.

ČKAIT se snaží nakládat se svěřenými prostředky maximálně úsporně. Na druhou stranu si musíme i nadále zachovat vyrovnaný rozpočet a mírně ziskový hospodářský výsledek. Bez ohledu na současné ekonomické turbulence bychom měli i nadále zůstat silnou stavovskou organizací, která pečuje o kulturu vystavěného prostředí a chrání zájmy autorizovaných osob.