Ing. Alena Šimková

  • Nařízení o stavebních výrobcích v kompletní a aktuální podobě

    Uživateli metodické pomůcky k nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích, se prostřednictvím služby PROFESIS dostává do ruky dokument, který přehledně informuje a nabízí praktické příklady a vybrané komentáře k lepšímu pochopení jednotlivých ustanovení. Výrobci, distributoři, projektanti, ale i další odborníci ve stavebnictví by se ve vlastním zájmu měli zajímat o změny v tomto nařízení, a v případě potřeby na ně včas reagovat.

  • Prevence kriminality při navrhování a realizaci staveb

    Článek si klade za cíl upozornit na aktuální normy a s nimi související nové možnosti prevence kriminality při navrhování a realizaci staveb. Vhodným stavebním řešením se lze bránit proti vloupání do budovy, ale i vytvářet bezpečný veřejný prostor. Samostatnou kapitolu tvoří bezpečnost škol a ochrana před útoky páchanými vozidly.

  • Nová metodika k evropskému nařízení č. 305/2011 o stavebních výrobcích

    Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Dalším a neméně důležitým předpokladem je správná aplikace předpisů vycházející z jejich detailní znalosti.