Výzva k archivaci podkladů z výstavby panelových sídlišť

ČKAIT žádá autorizované osoby, které mají ve svém osobním archivu typové podklady jednotlivých panelových soustav, zda by ji mohly poskytnout za účelem archivace a digitalizace Středisku vzdělávání a informací ČKAIT.

Končíte-li s činností nebo víte-li o typových a jiných podkladech panelových soustav, prosíme, nabídněte tyto Knihovně ČKAIT (knihovna@ckait.cz). Jde nám hlavně o soustavy, které zatím v archivu ČKAIT nemáme. Děkujeme, že pomůžete svým následovníkům a kolegům dostat se k tolik potřebným informacím!

Typové podklady, které má ČKAIT již k dispozici:

  • panelové soustavy – VVÚ-ETA, Larsen-Nielsen, OP 1.11,T 06 B, PS 69 JČ
  • montované skelety Priemstav-Bratislava, Prefa Praha…

Technické pomůcky k panelovým domům na PROFESIS

  • TP 1.30.6 – Stěnové panely bytových panelových domů východočeské materiálové konstrukční soustavy HK
  • TP 1.30.7 – Panelové soustavy Olomouckého kraje

Více viz na: ckait.cz/knihovna-a-studovna

 

Pokračování tématu v tomto vydání: