Ing. Rostislav Bajza

  • Důležitost jakosti přípravy stavby

    Při přípravě stavby se často nejen nedostatečně sledují budoucí stavební náklady, ale zcela zásadně se podceňují náklady na provoz a údržbu této stavby. Ty nebývají rozhodujícím kritériem ani při zhotovování stavby. Po kolaudaci se pak mnohý stavebník začne divit.

  • Valná hromada Zlín 2023

    8. února 2023 se v prostorách hotelu Baltaci Atrium konala Valná hromada oblasti Zlín. Z celkového počtu 1463 členů oblasti, evidovaných k 31. prosinci 2022, se valné hromady zúčastnilo 77 členů, což je 5,26 % autorizovaných osob.

  • Valná hromada Zlín

    Valná hromada zlínské oblasti ČKAIT proběhla 8. března 2022 v hotelu Baltaci Atrium v Lešetíně. 67 členů, tj. 4,6 % z 1458 řádných členů oblasti, zvolilo 9 delegátů SD 2022.