Valná hromada Jihlava

Bc. Libor Honzárek
Bc. Libor Honzárek

Valná hromada Jihlavské oblasti ČKAIT proběhla 2. března 2022 v Gotickém sále Radnice Jihlava. 26 autorizovaných osob, tj. 2,5 % z 1025 řádných členů oblasti, zvolilo 6 delegátů SD 2022.

Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2021 a plán na rok 2022. Zvolila 6 delegátů a 3 náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT 2022. Valná hromada vzala na vědomí informaci předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka o činnosti Komory v roce 2021 a zprávu dozorčí rady. Valná hromada uložila výboru zajištění plnění plánu činnosti výboru oblasti na rok 2022 a zmocnila předsedu výboru oblasti k případnému výběru náhradníka za omluveného delegáta SD.

Zpráva o činnosti oblasti

Spolupráce s krajem Vysočina a se samosprávou má stabilní podklad ve smlouvě na dobu neurčitou a doufáme v další formy a oblasti spolupráce. S hasičským záchranným sborem Vysočina jsme dohodnuti na spolupráci v krizových situacích. S vybranými kolegy jsme utvořili havarijní tým, který spolupracuje s HSZ v krizových situacích. Dále spolupracujeme se středními stavebními školami kraje, cílem této spolupráce je přiblížit školy současné praxi a propojit zkušenosti a znalosti našich členů s potřebami středních stavebních škol. Vyučující těchto škol jsou pravidelnými účastníky našich seminářů. Máme v plánu pokračovat a prohlubovat fungující spolupráce.

Odborné semináře probíhají pravidelně v prostorách krajského úřadu, které poskytují vysoký standard. Zveme na ně pracovníky krajského úřadu, stavebních úřadů a zástupce středních škol, abychom propojili prostor povolování a projektování staveb a abychom poskytli odborné vzdělání stavebním úřadům. Bohužel v minulém roce se z důvodu epidemické situace uskutečnily pouze čtyři semináře. Na rok 2022 máme zatím naplánováno 9 seminářů a webinářů. Podařilo se opět uspořádat úspěšnou konferenci „Památkář, projektant, investor ve vzájemném dialogu“, tentokrát s tématem „Stavby na venkově a ve volné krajině“ v Havlíčkově Brodě v náhradním termínu 21. 10. 2021. Oblast připravuje další ročník.