Elektronické vzdělávání eduK

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT již delší dobu připravovalo možnost elektronického vzdělávání pro autorizované osoby. Výstupem je elektronický vzdělávací portál – eduK.

Vzdělávací portál eduK – eduk.ckait.cz – je založen na LMS Moodle. Dodavatelem systému je certifikovaný partner Moodle Pty pro Českou republiku PragoData Consulting, s.r.o. LMS Moodle využívají vysoké školy, ale také velké organizace ke vzdělávání svých zaměstnanců. Komora zvolila systém jednodušší s možností rozšíření podle vyvíjejících se potřeb.

Zabezpečený přístup do eduKu

Přihlašování autorizovaných osob (členů ČKAIT) do systému je zajištěno prostřednictvím zabezpečené části webu ČKAIT. Důvodem je nejen jednotný přístup do aplikací Komory, ale také průběžná aktualizace údajů o uživateli. Jak přihlášení probíhá? Po kliknutí na tlačítko „Přihlásit“ jsou uživatelé přesměrováni na web ČKAIT, kde zadají své uživatelské jméno, tedy číslo autorizace (všech 7 znaků), heslo a potvrdí souhlas se žádostí o přihlášení. Tímto se automaticky dostanou do systému eduK. Správu hesel (přihlášení do zabezpečené části webu ČKAIT) administruje středisko IT.

Vzdělávání v eduKu

Při prvním přihlášení do systému se uživateli (studentovi) zobrazí nástěnka s nabídkou kurzů ke studiu a záznamů webinářů ke zhlédnutí. Při dalších přihlášeních se na této stránce zobrazuje také přehled studovaných kurzů (pokud uživatel začal nějaké studovat). Kurzy zakončené testem jsou zařazené do projektu CŽV a jsou akreditované 1 bodem, zhlédnutí záznamu webináře akreditováno není. Test není omezen počtem pokusů ani časem, ale počtem správných odpovědí (minimálně 80 %). Splní-li student test kurzu, je tento automaticky zařazen mezi absolvované kurzy v profilu uživatele. Dokud je kurz v systému aktivní, je možné se k němu zpětně vrátit i poté, co byl odstudován. Student může absolvovat test několikrát, započten mu je pouze jednou.

Aktuální kurzy:

  • Obytné a pěší zóny z pohledu DI PČR (K-21-04-003)
  • Navrhování betonových konstrukcí – Eurokód 2 (K-21-02-001)
  • Ocelové konstrukce – Eurokód 3 (K-21-03-002)

Aktuální informace o autorizované osobě, přehledy absolvovaných i studovaných kurzů a záznamů webinářů jsou uloženy v profilu uživatele. Na konci běhu CŽV student jednoduše vytiskne přehled absolvovaných kurzů a přiloží jej k čestnému prohlášení o splnění požadavku běhu CŽV.

Hledáme autory kurzů

Nedostatek odborných lektorů (autorů) pro tvorbu kurzů a dalšího vzdělávání je obecným problémem posledních let. Proto jsme nalezli „zlatou střední cestu“ pro tvorbu kurzů, a to kombinaci záznamu webináře a testu složeného z otázek, které vytvoří přednášející. Pořadatel webináře (např. oblastní kancelář) s přednášejícím domluví souhlas se záznamem a současně ochotu vytvořit sady testových otázek. Poté propojí přednášejícího s SVI, které proces dokončí a zajistí uveřejnění kurzu.

Administrace portálu: eduk@ckait.cz – Ota Koutník, Tony Nguyen