doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

  • Požadavky na proslunění musí vycházet z charakteru zástavby

    Správně navržené moderní jednotné stavebně-technické předpisy budou respektovat charakter zástavby. Jiné požadavky na proslunění musí být v malé vesnici, jiné na okraji města v nové zástavbě a jiné při nové výstavbě v proluce malé obce i velkého města. Obecné požadavky na proslunění musí chránit zdraví většiny populace, nikoliv každého jednotlivce.

  • Proč je důležitá stavební akustika

    Akustické řešení je vždy výsledkem kolektivní práce projektanta, hygienika i specialisty akustika. Musí přijatelným způsobem vyvážit technické a ekonomické možnosti na jedné straně a požadavky ochrany zdraví a pohody života na straně druhé. Nyní se připomínkuje novela, která mění některé limity hluku.

  • Denní osvětlení obytných místností a požadavky norem

    Způsob posuzování denního osvětlení obytných místností, který je obsažen v zatím nezrušené ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení obytných budov je jediným naším platným ustanovením, které je v rozporu s evropskou normou ČSN EN 17037. Tato evropská norma je přitom vhodnější pro dnešní způsob výstavby obytných budov. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit současný stav a naznačit možnost jeho řešení.