Valná hromada Olomouc

Ing. J. Kožušníček
Ing. J. Kožušníček

Valná hromada Olomoucké oblasti ČKAIT se konala 15. března 2022 v kongresovém centru CLARION. 83 autorizovaných osob, tj. 5,3 % z 1574 řádných členů oblasti, zvolilo 10 delegátů SD 2022.

Valná hromada schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2021 a plán činnosti na rok 2022, zprávu dozorčí rady o kontrole činnosti oblastní kanceláře ČKAIT v roce 2021 a výsledky voleb dle Zápisu mandátní a volební komise. Vzala na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření oblastní kanceláře za rok 2021 a návrh hospodaření Komory na rok 2023, který bude předložen Shromáždění delegátů.

Valná hromada zmocnila předsedu oblasti, aby za zvolené delegáty, kteří se nebudou moci zúčastnit jednání z objektivních důvodů, určil účastníky ze zvolených náhradníků, dle potřeby bez ohledu na pořadí volby. Nakonec valná hromada uložila delegátům oblasti Olomouc, aby na Shromáždění delegátů 2022 podpořili hlavní úkoly činnosti ČKAIT a návrh rozpočtu na rok 2022, který nebude počítat s nárůstem poplatků od autorizovaných osob. Výboru oblasti uložila připravovat 10. ročník soutěže Stavba roku Olomouckého kraje a podílet se na něm, pokračovat ve spolupráci s partnerskými organizacemi, sledovat naplňování Strategického plánu 2020–2023 a vyhodnotit závěry dnešní diskuze a zahrnout je do plánu tohoto roku.