Ing. Martin Mandík

 • Valná hromada Ústí nad Labem 2023

  2. února 2023 v Hradním sále na hradě v Litoměřicích se konala Valná hromada oblasti Ústí nad Labem. Ke dni konání valné hromady činil počet autorizovaných osob v oblasti 1800 členů. Na valné hromadě bylo přítomno 81 členů, tj. 4,5 % AO.

 • Jak navázat na barokní stavitele

  Oblastní kancelář Ústí nad Labem pořádala opakovaně exkurze do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku a sledovala jeho „znovuzrození“ pod odborným dohledem autorizovaného inženýra. Provázel nás vždy Ing. František Koňařík, člen naší oblasti, který má nehynoucí zásluhu na této rekonstrukci jako projektant i hlavní autorský dozor.

 • Valná hromada Ústí nad Labem

  Valná hromada Ústecké oblasti ČKAIT se konala dne 29. března 2022 na Hradě Litoměřice. Účastnilo se jí 76 členů, tj. 4,2% ze 1787 řádných členů oblasti. Hlasovalo 53 členů, kteří zvolili 11 delegátů SD 2022.

 • Stavba Ústeckého kraje 2021

  Stavbou Ústeckého kraje 2021 se stala Městská plavecká hala Louny. Cenu ČKAIT i Cenu hejtmana získala ojedinělá technologická stavba – téměř bezobslužná a energeticky nenáročná kořenová čistírna důlních vod. Svou velikostí nemá v ČR ani v Evropě srovnatelnou konkurenci! Vzhledem k tomu, že Ústecký kraj je hodně zatížený těžbou uhlí, je tento počin opravdu hodný ocenění.

 • Ústí nad Labem

  Valná hromada oblasti ČKAIT Ústí nad Labem zvolila deset členů výboru oblasti, který bude pracovat v téměř nezměněném složení. Má pouze jednoho nového člena, a to Jana Ekrta. Předsedou se stal opět Ing. Martin Mandík, jeho místopředsedou Ing. Jaroslav Vrba.

 • Ústí nad Labem podporuje vodní cesty

  Na valnou hromadu oblasti Ústí nad Labem bylo pozváno 1778 autorizovaných osob, zúčastnilo se 106 členů (tj. 5,96 %). Konala se 13. ledna 2020 v Národním domě v Ústí nad Labem.

 • Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2018

  V listopadu 2019 byly vyhlášeny výsledky Stavby Ústeckého kraje za rok 2018. Vítězem se stala rekonstrukce Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích. Na druhém místě skončila Palachova ulice v Litoměřicích za revitalizaci. Třetí místo obsadila mateřská škola ve Staré ulici v Ústí nad Labem.

 • V říjnu 2019 vyšel nový zákon o znalcích, platí od 1. ledna 2021

  Nový zákon o znalcích přináší několik změn, které se týkají výkonu znalecké činnosti autorizovaných osob. Zásadně se mění podmínky pro jmenování znalcem. Nově může být jmenována pouze odborně způsobilá osoba, která získala vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru, zaměřené na daný obor a dané odvětví, nejméně v magisterském studijním programu. Výši znalečného bude nově řešit zřejmě až prováděcí vyhláška.

 • Představujeme oblast Ústí nad Labem

  Oblast Ústí nad Labem patří mezi menší oblasti v České republice. V současné době má 1783 autorizovaných osob. Za rok 2016 se počet členů v kraji zvýšil o 19 osob, ačkoliv bylo přijato 44 nových žádostí o autorizaci.