Jak navázat na barokní stavitele

Oblastní kancelář Ústí nad Labem pořádala opakovaně exkurze do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku a sledovala jeho „znovuzrození“ pod odborným dohledem autorizovaného inženýra. Provázel nás vždy Ing. František Koňařík, člen naší oblasti, který má nehynoucí zásluhu na této rekonstrukci jako projektant i hlavní autorský dozor.

Průběh rekonstrukce jsme pozorně sledovali díky opakovaným exkurzím. Stali jsme se tak svědky „zázraku“. Viděli jsme kostel před zahájením prací v roce 2009, v průběhu rekonstrukce a po jejím dokončení v létě minulého roku. Veškeré činnosti, které Ing. František Koňařík a jeho Ateliér IFK Litvínov pro klášter Osek u Duchcova zajišťoval, se odvíjely od Studie souboru staveb revitalizace kláštera Osek jako evropského centra kultury a vzdělanosti z července 2009. Ta určila jasnou vizi toho, k čemu by jednotlivé stavby měly být využívány. Na základě průzkumů byly stanoveny základní obrysy potřeb technických opatření koordinovaných s památkovou péčí v Ústí nad Labem.

Území celého areálu kláštera je Národní kulturní památkou (NKP) již od roku 1995. Tomu se podřizoval přístup hlavního projektanta (HP) a celého týmu i rozsah průzkumů, které projektovým pracím předcházely. Mezi nejvýznamnější objekty beze sporu patří ústřední stavba kostela Nanebevzetí Panny Marie, jehož založení je datováno rokem 1207 nebo 1209 a který dodnes zůstává centrálním duchovním svatostánkem kláštera. Z jižní strany se k němu přimyká kvadratura konventu a k němu pak další historické objekty. Raně gotický kostel byl po několikerém poškození za husitských a dalších válek ve dvou krocích vrcholně barokizován. Přestavby byly dokončeny v letech 1713 a 1718 stavitelem Oktaviánem Broggiem a v této podobě kostel známe v podstatě dodnes.

Zahájení realizace se posunulo o dva roky

Podle plánovaného harmonogramu výstavby z června 2017 se měla stavba zahájit v týdnu následujícím po Osecké pouti, tj. 21. srpna 2017 (na 15. srpna připadá svátek Nanebevzetí Panny Marie, jíž je kostel zasvěcen), a ukončit 31. července 2019, tj. dva týdny před konáním poutě toho roku. Z důvodu nedokončeného výběrového řízení na zhotovitele stavby i protahující se kontroly projektu pověřenými orgány Ministerstva pro místní rozvoj (šlo o přihlášený projekt z programu IROP, výzva č. 13), došlo k posunu zahájení stavby až na leden 2019, administrativně byla ukončena v listopadu 2021. Slavnostní zahájení provozu revitalizovaného kostela se uskutečnilo dne 18. června 2022.

Autorský dozor hrál velkou roli

Objednatel ve své moudrosti neopomněl sjednat výkon autorského dozoru, který probíhal po celou dobu uskutečňování díla. Ing. František Koňařík ho vykonával s velkým nadšením a se sobě vlastní zodpovědností vždy ve prospěch vlastníka. Probíhal také dohled nad přímými zhotoviteli díla ve věci zajištění skutečného provedení stavby a předání vlastníkovi v tištěné i digitální formě. Tím byly naplněny smluvní vztahy hlavního projektanta vůči objednateli.

Vyznání hlavního projektanta

„Po dokončení svého vysokoškolského vzdělání jsem více než 50 let jenom projektoval, větší polovinu jako privátní projektant. S přibývajícím věkem jsem však čím dál tím více toužil promlouvat do historických staveb a přispívat k jejich záchraně. Jako praktikujícího katolíka mne to výrazně táhlo k historickým stavbám církevním. To se mi povedlo počínaje rokem 2009 a dále díky panu dr. Jindřichu Koskovi, budoucímu statutárnímu správci této architektonické perly Ústeckého kraje, který mi hned po prvním setkání v klášteře cisterciáckého opatství v Oseku začátkem února toho roku svěřil práci na komplexní Studii souboru staveb revitalizace tohoto skvostu. Ta měla zajistit lepší využitelnost í postupnou záchranu kláštera jako evropského centra kultury a vzdělanosti, které by žilo naplno duchovním životem a vzdělaností, bylo by tedy založeno na principech cisterciáky historicky dlouhodobě odzkoušených. Za tuto obrovskou důvěru, kterou ve mě pan dr. Koska po prvním setkání vložil, nesmírně a velmi pokorně děkuji,“ vyznává se Ing. František Koňařík, Ateliér IFK Litvínov, hlavní projektant revitalizace této kulturní památky.

Více o této rekonstrukci najdete v článku "Z průběhu jedinečné revitalizace národní kulturní památky klášter v Oseku"

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.