Termín uzávěrky přihlášek Ceny Inženýrské komory prodloužen

Termín uzávěrky přihlášek do 19. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory (CIK) prodloužen do 28. 2. 2023!

Má stavba nebo návrh, na níž jste se podílel/a zajímavé technické řešení? Je přínosem pro své okolí po technické stránce? Byla stavba dokončena v soutěžním roce 2022 nebo v předchozích dvou letech, tj. 2020 a 2021?

Neváhejte a přihlaste ji!

Prezentujte svou práci a činnost další členů ČKAIT, kteří se na stavbě/návrhu podíleli!

Porota zohlední zejména tato kritéria:

  • původnost řešení
  • přínos životnímu prostředí
  • funkčnost řešení
  • technickou úroveň řešení
  • použití nové technologie
  • schopnost aplikace a realizace

V letošním roce je cesta jednodušší – přihlášení elektronicky!
Podrobné informace jsou uvedeny v pravidlech 19. ročníku Ceny Inženýrské komory.