Valná hromada Pardubice 2023

Valná hromada oblasti Pardubice má své stálé místo v Konferenčním sále Domu Techniky s.r.o. v Pardubicích. Tentokrát proběhla ve čtvrtek 19. ledna 2023. K datu 31. prosince 2022 bylo evidováno v oblasti Pardubice 1072 autorizovaných osob a to znamená, že počtem 98 přítomných na valné hromadě jsme dosáhli účasti 9,14 % autorizovaných osob.

V rámci zahájení valné hromady předal Ing. Robert Špalek pamětní medaile k 30 letům založení Komory Ing. Vlastimilu Mouchovi a Ing. Ladislavu Buršovi za dlouholetou práci pro Komoru.

Kromě předsedy Komory Ing. Roberta Špalka a ředitele Kanceláře Komory Ing. Radka Hnízdila, kteří plénu předsedají společně s Ing. Radimem Loukotou – předsedou oblasti ČKAIT Pardubice a Pavlem Čížkem – moderátorem akce, přijali pozvání také paní Marie Báčová – poradkyně předsedy ČKAIT, Ing. Dominika Mandíková – vedoucí SVI ČKAIT, Ing. Markéta Kohoutová – vedoucí Tiskového oddělení ČKAIT, Ing. Šárka Janoušková – ředitelka a jednatelka IC ČKAIT, Ing. Ladislav Bukovský – předseda OK ČKAIT Praha, Ing. Vlastimil Klazar za Dozorčí radu ČKAIT a za pojišťovacího makléře GrECo lnternational s.r.o. Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel.

Po dvou letech, kdy byly účasti na větších akcích omezovány, jsme využili možnost pozvat i další hosty. Hned na začátku programu předseda Ing. Robert Špalek ocenil za výborné studijní výsledky pětici pozvaných studentů stavebních škol v našem kraji. Studenty doprovázeli představitelé těchto škol: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. – děkan DFJP Univezity Pardubice, Mgr. Ing. Renata Petružálková, MBA – ředitelka stavební školy v Rybitví, Ing. Jiří Skalický – ředitel stavební školy Vysoké Mýto a Ing. Jiří Štěpánek – ředitel Průmyslové střední školy Letohrad.

Dalšími významnými hosty byli: poslanec Tomáš Dubský, Ing. Roman Línek, MBA – náměstek hejtmana Pardubického kraje spolu s Ph.Dr. Zuzanou Novákovou – tiskovou mluvčí Pardubického kraje , Ing. Vladimír Mazura – krajský manažer SPS pro Pardubický a Královéhradecký kraj, plk. Mgr. Miloslav Vašák – vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP HZS Pardubického kraje a Ing. Miroslav Vohlídal – vedoucí odboru OMSŘI KÚ Pardubického kraje.

Zúčastnění zvolili aklamací 7 navržených delegátů, kteří se zúčastní Shromáždění delegátů ČKAIT v říjnu, a 4 náhradníky.

Ing. Loukota informoval zúčastněné o činnosti výboru OK ČKAIT Pardubice a plánu odborných akcí. V ekonomické zprávě zveřejnil výsledky hospodaření oblasti v roce 2022: limit výdajů v celkové výši 1 501 000 Kč, k 31. prosinci 2022 bylo čerpáno 1 285 206 Kč. Z limitu na režii a mzdy určeno 1 027 000 Kč, čerpáno 795 873 Kč, na odborné činnosti určeno 474 000 Kč, čerpáno 489 332 Kč. Z výsledků je patrné, že v součtu OK Pardubice limit nepřekročila. Pro rok 2023 je stanoven celkový limit 1 470 000 Kč.

Za hosty vystoupili

Náměstek primátora Ing. Roman Línek, MBA, který seznámil VH s investičními aktivitami PK v uplynulém roce a plánem investic na letošní rok. Připomněl, že letos budeme společně pořádat již 11. bienále soutěžní přehlídky SRPK 2023.

Doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. upozornil, že letos slaví DFJP 30 let od založení. Poděkoval za spolupráci mezi dopravní fakultou a Oblastní kanceláří ČKAIT Pardubice.

Ing. Moucha ve svém diskusním příspěvku požadoval, aby výbor oblasti kontaktoval nově zvolené starosty měst III. stupně v Pardubickém kraji. Dále se zabýval délkou praxe před možností složit zkoušku odborné způsobilosti, kvalitou výuky na jednotlivých vysokých školách, možností provádět kontroly při projektování a realizaci staveb.

Valná hromada svým usnesením uložila výboru oblasti tyto úkoly

  • publikovat průběh a závěry valné hromady oblasti do časopisu „Zprávy a informace ČKAIT“,
  • hájit práva autorizovaných osob,
  • zajistit pořádání akcí v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob dle předloženého programu na rok 2023,
  • nadále udržovat kontakty a prohlubovat spolupráci s orgány státní správy a samosprávy včetně IZS ČR a ostatními profesními organizacemi v oboru Stavebnictví,
  • formou odborné pomoci spolupracovat se školami se stavebním zaměřením v oblasti Pardubice,
  • vyhodnotit diskuzi z valné hromady,
  • podporovat a průběžně vyhodnocovat program celoživotního vzdělávání autorizovaných osob, zvýšenou pozornost věnovat změnám ve stavební legislativě,
  • účast členů výboru na ORP za účelem zjištění investičních příležitostí a dalších informací.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.