Poznatky ze studijní cesty s ČKAIT do Izraele

Oblast Plzeň na podzim loňského roku konečně uskutečnila dva roky odsouvanou studijní cestu do Izraele. Specializovaný program se zaměřil na sakrální i moderní architekturu a byl spojen s několika exkurzemi zaměřenými na poznání zdejšího stavebnictví.

Ohromila nás mimo jiné pevnost Masadda, kterou nechal na stolové hoře ve výšce 450 m n. m. vybudovat Herodes Veliký hlavně pro zajištění odpočinku v bezpečí jejích zdí. Viděli jsme navršený svah, který dal Herodes vytvořit za účelem ztížení dobytí pevnosti. Je ohromující vidět takovou stavbu na vlastní oči. My se dopravili nahoru lanovkou, ale nedokázali jsme si představit, jak se sem dostávali v minulosti. Zásobování muselo být velmi náročné. Dopoledne v jedenáct hodin je zde teplota ve stínu již 43 °C a stínu tu bylo opravdu málo.

Totéž se dá říci i o nenápadném díle poblíž Mrtného moře v Judské poušti, kde se nachází nejníže položené místo nejstaršího známého osídlení Kumrán. Viděli jsme, jak důmyslně se místní obyvatelé v době 8 000 let př. n. l. dokázali starat o vodní zdroje a naplňovat obrovské nádrže jarní vodou z dalekých hor i jak zajímavé byly jejich stavební metody. Izrael je dodnes znám dokonalými vodními systémy k zavlažování pouští, díky nimž získává půdu pro pěstování zeleniny, ovoce i pro velké lány s dalšími plodinami, které mu zajišťují soběstačnost. V prostředí tak suchém, kde teplota i v září dosahuje až 45 °C, dokáže stát zajistit obyvatelům vodu bez omezení, ale na druhé straně je vychovat k tomu, aby zůstali skromní a využívali ji hospodárně.

Česko a Izrael stojí před mnoha obdobnými výzvami: zásobování vodou, získávání nových zdrojů vody, zavlažování v období sucha, recyklace odpadních vod i zajištění dostupného bydlení. V Tel Avivu je velký problém s dostup­ností bydlení, zejména pro mladé lidi. Také v Česku se příliš vysoká cena vlastního bydlení stává velkým problémem.

Uvádím i několik dalších témat, která jsou v Izraeli aktuální:

  • V Izraeli se recykluje 90 % odpadních vod.
  • V Porterově škole environmentálních studií v Tel Avivu (2014) se větrá přes vodu.
  • Cena i spotřeba vody je v Izraeli v porovnání s ČR vysoká.
  • Pitná voda je získávána odsolováním.
  • Závlaha je kapénková.

Nejvíce překvapí rychle vysychající Mrtvé moře

„Mrtvé moře je opravdu mrtvé. Žádný hmyz. Žádní brouci. Prostě nic. Kromě turistů vyhřívajících se na kraji moře. Mluvím o schválené pláži na straně Izraele. Další pláže jsou znepřístupněny z důvodu vysychání moře. Každým rokem klesá jeho hladina o cca 1 metr a na březích se kvůli odlivu vody vytvářejí tzv. duny o hloubce až 3 metry. Tyto duny vznikají nečekaně propadem zeminy a je v nich velké množství soli. Voda v moři byla teplá jako vzduch, tj. 45 °C. Plavání nepřipadá v úvahu. Po vykoupání je nutné omýt ze sebe blátíčko – jíl bohatý na minerály – vodou ze sprchy u pláže. Lodě také nelze použít, neboť voda je tak slaná, že by za krátkou dobu zničila konstrukci i motor plavidla. Prostě ohromný zážitek, který žádná kniha nenahradí,“ popisuje účastnice studijní cesty Olga Sejrková.

Velkým poznáním, které jsme na naší cestě získali, bylo, že nás Čechy mají v Izraeli skutečně rádi, a to nejen z historického hlediska. Máme mnoho společného a mnoho se od sebe navzájem můžeme ještě naučit.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.