Stavba Moravskoslezského kraje 2022

Protihluková stěna má plochu 3 300 m² a obsahuje 147 tun granulátu z pneumatik, což představuje 33 tisíc pneumatik. Po otevření úseku silnice došlo k výraznému dopravnímu zklidnění západní části Ostravy v městském obvodu Poruba a přesunutí hlavního dopravního tahu Ostrava–Opava mimo město.
Protihluková stěna má plochu 3 300 m² a obsahuje 147 tun granulátu z pneumatik, což představuje 33 tisíc pneumatik. Po otevření úseku silnice došlo k výraznému dopravnímu zklidnění západní části Ostravy v městském obvodu Poruba a přesunutí hlavního dopravního tahu Ostrava–Opava mimo město.

Do již 16. ročníku Stavby Moravskoslezského kraje se vloni přihlásilo 46 staveb. Nejvíce byla obsazena kategorie Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské s celkovým počtem 11 staveb.

Slavnostní vyhlášení výsledků 16. ročníku soutěže Stavby Moravskoslezského kraje 2021 se konalo 22. září 2022 v již tradičním prostředí Hornického muzea Landek Park pod záštitou hejtmana Iva Vondráka a ministra Jozefa Síkely. Bylo uděleno 27 cen nejen v šesti základních kategoriích, ale také v dalších speciálních cenách – GRAND PRIX, Cena hejtmana, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zvláštní ocenění Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Cena odborné poroty a Cena laické veřejnosti. Nechybělo ani vyhlášení osobnosti stavebnictví, kterou se stal Ing. Jan Bazgier. Všechny přihlášené stavby posuzovala odborná jedenáctičlenná porota soutěže pod vedením Ing. Martina Vilče z ČKAIT, složená ze zástupců jednotlivých vyhlašovatelů, kterými jsou Moravskoslezský kraj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Obec architektů působící v rámci území kraje.

Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava

 • Ocenění: Grand Prix a hlavní cena v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské
 • Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Projekt: SHB a.s, hlavní projektant Ing. Hubert Řehulka (1101414, ID00), Dopravoprojekt Ostrava a.s., hlavní inženýr mostních objektů Ing. Martina Papeschová (ČKAIT 1102784, IM00)
 • Zhotovitel: STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r. o., vedoucí projektu Ing. Tomáš Krejsa (ČKAIT 1102768, ID00), projektant RDS: Ing. Martin Vilč (ČKAIT 1102292, IM00)
 • Dokončeno: srpen 2020

Prodloužená Rudná – čtyřpruhový úsek silnice I/11 o délce 6,7 kilometrů – byla velmi sledovanou stavbou. Spory ŘSD s majiteli přilehlých pozemků trvaly více než sedm let. Občanské sdružení Skalka blokovalo stavbu 414 metrů silnice a spor chvílemi vypadal beznadějně. Vstoupením kraje jako mediátora se podařilo vyjednat kompromisy a přispět k zdárnému ukončení stavby. Poté, co ŘSD navrhlo protihlukovou stěnu tak, aby odpůrcům vyhovovala, obstrukce skončily.

Hala ELPRO ENERGO – Hnojník

 • Ocenění: Hlavní cena v kategorii Průmyslové stavby
 • Stavebník: ELPRO – ENERGO TRANSFORMERS s. r. o.
 • Projekt: ADEA projekt s. r. o., hlavní projektant Tomáš Lehnert (ČKAIT 1102043, TP00)
 • Zhotovitel: TERRANYS STAVBY s. r. o., stavbyvedoucí Ing. Petr Lukas (ČKAIT 1103643, IP00)
 • Dokončeno: 2021

První etapa výstavby nového výrobního areálu pro výrobu jader a aktivních částí transformátorů vytvořila zdravý životní prostor pro zaměstnance. Jsou zde ve velké míře používány přírodní materiály, jako je kámen, beton, sklo a dřevo. Přirozené světlo je na pracoviště přiváděno pomocí velkého množství okenních otvorů a střešních světlíků. Také podlahové vytápění v celé ploše objektu zvyšuje komfort pracovníků.

Novostavba MŠ Hrabová

 • Ocenění: Hlavní cena v kategorii Stavby občanské vybavenosti – novostavby
 • Stavebník: Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová
 • Projekt: Duplex, s.r.o., Ing. arch. Dušan Rosypal
 • Zhotovitel: Morys, s.r.o., Ostrava, stavbyvedoucí Ing. Petr Michna (ČKAIT 1103451, IP00)
 • Dokončeno: 2022

Mateřská školka je navržena netypicky jako volný prostor interiéru na sebe navazujících oddělení tříd a exteriérového řešení zahrady poznání. Jednotlivé třídy jsou všechny svým řešením rovnocenné a jsou orientovány na slunnou jižní stranu. Myšlenka je podpořena propustným oplocením obíhajícím celý areál se zakomponováním dřevěného reliéfu hlavního vstupu.

Rekonstrukce a modernizace Domu kultury POKLAD v Ostravě

 • Ocenění: Hlavní cena v kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce, Cena laické veřejnosti
 • Stavebník: Statutární město Ostrava, AKORD & POKLAD, s.r.o.
 • Projekt: PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o., Ing. arch. David Průša, Kania, a.s., hl. projektant Ing. Vladislav Varmuža (ČKAIT 1101708, IP00)
 • Zhotovitel: Zlínstav a.s., GEOSAN GROUP a.s., Ridera Stavební a.s., stavbyvedoucí Ing. Michal Sloboda (ČKAIT 1301809, IP00), Ing. Henryk Mandrysz (ČKAIT 1102550, IP00), Jan Honěk
 • Dokončeno: 2021

Kulturní dům Poklad z roku 1961 prošel celkovou rekonstrukcí. Byly opraveny přístupové komunikace a vysazena náhradní výsadba. Uvnitř je nový divadelní sál pro 420 lidí, společenský sál, malý divadelní sál pro 100 osob, cvičební sál, 3 multifunkční učebny, 2 salónky, restaurace s terasou a klubovým prostorem. Nechybí ani minikino pro přibližně 60 lidí.

NKP – zámek Bruntál – revitalizace zámeckého parku a saly terreny

 • Ocenění: Hlavní cena v kategorii Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství
 • Stavebník: Moravskoslezský kraj
 • Projekt: Zahrada Olomouc, s.r.o., Ing. Radek Pavlačka, hlavní projektant Ing. Karel Siuda (ČKAIT 1102509, IP00)
 • Zhotovitel: Gardenline s.r.o., FICHNA – HUDECZEK a.s., stavbyvedoucí Ing. Milan Hudeczek (ČKAIT 1102204), Ing. Jiří Stiborský (ČKAIT 1101693, TP00, IP00)
 • Dokončeno: 2020

Realizací projektu došlo k rekonstrukci posledního historického objektu v areálu zámku Bruntál. Zároveň se přistoupilo k obnovení původních pěšinek od zahradních vrat kolem objektu vč. kamenného schodiště, zpevněných ploch i trávníků, a dále k nové květinové a keřové výsadbě. Zámecké terasy nyní slouží k odpočinku a ke kulturním akcím.

Sportovní areál Karviná, ul. Leonovova

 • Ocenění: Cena hejtmana MSK
 • Stavebník: hlavní projektant ADEA projekt s.r.o., Ing. Eva Vojtasíková (ČKAIT 1100335, IV00)
 • Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., stavbyvedoucí Ing. Tomáš Špaček (ČKAIT 1102861, IP00)
 • Dokončeno: 2021

Rozsáhlý sportovní areál, v němž se fanoušci netradičních sportů mohou těšit na in-line dráhu, běžeckou dráhu, fotbalové hřiště, dětské hřiště, pumptrack, workout, parkour a streetball. Nechybí zde ani skatepark, který se stal vítězným požadavkem občanů v participativním rozpočtu města. Součástí sportovních ploch je rovněž pumptracková dráha, která je oproti původnímu návrhu rozdělena na dva samostatné okruhy – pro začátečníky a pokročilé. Tím došlo k efektivnějšímu provedení profilu obou drah, který lépe umožní jezdcům zdokonalovat své jízdní dovednosti.

Více na: stavbamsk.cz

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.