Ing. Jiří Kuchynka †92 let

Ing. Jiří Kuchynka †92 let

Opustil nás vynikající odborník v oblasti navrhování statiky stavebních ocelových konstrukcí.

Ing. Jiří Kuchynka (* 21. srpna 1930 – † 19. října 2022) působil v Agroprojektu Brno a Chemoprojektu Brno. Spolupracoval například na návrzích investičních celků pro Paramo Pardubice, Slovnaft Bratislava nebo rafinerii v irácké Basře. V roce 1991 založil kancelář Statikum s.r.o. se zaměřením zejména na činnost v oblasti statiky pozemních staveb. Odbornou činnost úspěšně vykonával jako znalec téměř po celou dobu svého dlouhého života.

Spolupracoval na zakládání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Od roku 1991 byl členem výboru ČKAIT a členem Legislativní komise. Významně se podílel na vzniku organizačního řádu ČKAIT, který ve své podstatě je aplikován i v současné době. V rámci svého působení v ČKAIT spolupracoval se zástupci komor sousedních zemí za účelem využití jejich zkušeností a navázání trvalé spolupráce. Byl autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, statiku a dynamiku staveb. V roce 2001 byl jmenován čestným členem ČKAIT a také čestným členem ČSSI.

Byl jedním z těch, kdo po zlomovém roku 1989 zakládali Český svaz stavebních inženýrů. Působil jako předseda Oblastní pobočky ČSSI v Brně. V této pozici se všemožně zasazoval o odbornou činnost pobočky. Podílel se na pořádání odborných exkurzí na stavby, navazoval spolupráci s průmyslovými podniky a s vysokými školami. Účastnil se na organizaci kulturních a společenských akcí, které měly za cíl neformální setkání odborníků ve stavebnictví, například každoročních plesů ČSSI a ČKAIT. Podporoval sportovní akce jako zahraniční lyžařské zájezdy do Rakouska a Itálie, jichž se sám zúčastňoval, i tuzemské sportovní akce, například Zlatou hůl ČSSI, která vznikla zásluhou zakládajících členů svazu již v 70. letech a každo­ročně je organizována v oblasti Tří studní na Vysočině.

Děkujeme za všechna léta, která jsme mohli s Ing. Jiřím Kuchynkou strávit a těšit se z jeho přátelství.