Ing. Miroslav Polák †70 let

Ing. Miroslav Polák †70 let

Zemřel významný dopravní inženýr, jednatel společnosti SUDOP a dlouholetý aktivní člen ČKAIT.

Ing. Miroslav Polák (* 8. března 1952 – † 25. října 2022) byl absolventem Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Do zaměstnání nastoupil do Státního ústavu dopravního projektování Praha, závodu Brno v roce 1976. Ze závodu Brno se stal nejprve samostatný státní podnik a z něj se od roku 1993 stala projektová firma SUDOP Brno, spol. s r.o. V ní působil Ing. Miroslav Polák jako společník. Postupně se z projektanta trakčního vedení železničních tratí a stanic vypracoval až k řízení projektových prací staveb elektrizace železničních tratí.

Má za sebou realizované stavby dle jím řízených projektů jako Elektrizace trati Kúty–Holíč–Hodonín, Nezamyslice–Přerov, Holubice–Brno a další. Také vedl práce na studiích zavádění trolejbusů v Prostějově a Třebíči, které však pro nedostatek investic nebyly připraveny a realizovány. Později byl hlavním inženýrem projektů modernizace železničních tratí jako například Břeclav–Hodonín, Přerov–Olomouc a dalších. Účastnil se rovněž na projektech staveb v Brně včetně částí železničního uzlu. Svoji činnost v zaměstnání ukončil v roce 2016 odchodem do důchodu. Byl svědomitým a spolehlivým pracovníkem.

Do činnosti v ČKAIT se zapojil prací v dozorčí radě a dozorčí komisi v Brně od roku 2001 až do roku 2021, kdy mu nemoc znemožnila pokračovat. Mezi členy dozorčí rady byl oblíbeným starším kolegou, který svým rozhledem pomáhal mladším a rád jim předával svoje zkušenosti.

Na Ing. Miroslava Poláka budeme v dobrém vzpomínat.