Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022

Rekonstrukce Hlavní ulice v Hradci Králové – jedna ze dvou hlavních cen
Rekonstrukce Hlavní ulice v Hradci Králové – jedna ze dvou hlavních cen

Titul Stavba roku 2022 Královéhradeckého kraje získaly dvě stavby, a to rekonstrukce ulice Hlavní v Hradci Králové a domov pro seniory s komplexními službami v areálu nemocnice Opočno. Cenou Ministerstva průmyslu a obchodu byla oceněna rekonstrukce brownfieldu Cihlovka.

Titul Stavba roku 2022 Královéhradeckého kraje získaly dvě stavby, a to rekonstrukce ulice Hlavní v Hradci Králové a domov pro seniory s komplexními službami v areálu nemocnice Opočno. Cenou Ministerstva průmyslu a obchodu byla oceněna rekonstrukce brownfieldu Cihlovka.

Slavnostní vyhlášení výsledků 19. ročníku soutěže se konalo 21. listopadu 2022 odpoledne v Tereziánském dvoře v Hradci Králové. Pořadatelem soutěže je Královéhradecký kraj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora architektů a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Do 19. ročníku soutěže bylo přihlášeno 19 staveb. Všechny stavby splnily podmínky pro účast v soutěži. Hodnotící komise po prostudování přihlášek rozhodla, že stavby rozdělí do dvou kategorií, a to pozemní a dopravní stavby. Zároveň se komise rozhodla udělit zvláštní cenu poroty. Porota stavby hodnotila podle předem stanovených kritérií a také ji zajímal jejich příběh, udržitelnost, vliv na životní prostředí a úspory energií.

 

Rekonstrukce Hlavní ulice v Hradci Králové

 • Ocenění: Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022 – dopravní stavby
 • Stavebník: Statutární město Hradec Králové
 • Návrh: TRANSCONSULT s.r.o., Ing. Pavel Hodek (0601666, ID00)
 • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., hlavní stavbyvedoucí Jiří Kava (0602294, TD02)
 • Technický dozor stavebníka: Ing. Jaroslav Dolejší, Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. (0600902, IP00, ID00, IV00)
 • Realizace: 2020–2021

Do stavby byly zároveň zahrnuty rekonstrukce veškerých místních a účelových komunikací, které propojují Hlavní ulici s ulicemi Pod Vodárnou, K Hvězdárně a K Cikánu. Kromě nového povrchu silnice a zpevnění chodníků došlo také k obnově a údržbě zeleně. Instalováno je zde nové veřejné osvětlení a doplněn městský mobiliář.

Domov pro seniory s komplexními službami v areálu nemocnice Opočno

 • Ocenění: Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022 – pozemní stavby
 • Stavebník: Královéhradecký kraj
 • Projekt: Projecticon s.r.o.
 • Zhotovitel: VALC, s.r.o., Ing. Tomáš Valc, jednatel společnosti (ČKAIT 0602890, IP00), Lukáš Plevka, stavbyvedoucí (ČKAIT 0602891, IP00)
 • Realizace: 3. září 2020 – 25. dubna 2022

Před stavební úpravou sloužila budova jako porodnice a chirurgické oddělení. Rozsáhlou rekonstrukcí došlo ke změně účelu užívání – z nemocnice se stal domov pro seniory s komplexními pobytovými službami včetně trvalé lékařské péče. Byla zcela odstraněna původní valbová střecha a současně provedena nástavba třetího nadzemního podlaží se železobetonovým zastropením formou ploché střechy.

Revitalizace brownfieldu Cihlovka

 • Ocenění: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Stavebník: Noho SE
 • Projekt: Projekce Vrbický s.r.o., Ing. Karel Vrbický (ČKAIT 0700347, IP00), Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D. a Ing. arch. Petr Ročňák
 • Zhotovitel: Mapet – Hradec Králové s.r.o., stavbyvedoucí Martin Petřek
 • Technický dozor stavebníka: Ing. Pavel Vavřinka
 • Realizace: 2020–2021, kolaudace 25. dubna 2022

Při návrhu bylo dbáno na maximální udržitelnost stavby. Na dvě původní nadzemní podlaží bývalé koželužny byla nastavěna dvě nová patra. V návrhu interiéru se pak pracovalo s původními materiály – jsou zde přiznané cihly i žulové kostky. Kvalitní okna i zateplení splňují přísné požadavky na úniky tepla. Na střeše domu jsou instalovány speciální fotovoltaické panely.

Základní škola Černíkovice – pasivní stavba

 • Ocenění: Zvláštní cena poroty
 • Projekt: Ing. Michal Fenyk (ČKAIT 0600170, IP), Ing. Sandra Appelová, Stapring, s.r.o.
 • Zhotovitel: MARHOLD a.s.
 • Realizace: 08/2020 – 08/2021

Stavba je postavena s myšlenkou minimalizace provozních nákladů a energetické náročnosti při zajištění maximálního komfortu – příjemného a zdravého prostředí pro děti a učitele – jedná se o pasivní dům. Hlavním stavebním materiálem se staly vápenopískové tvárnice a monolitické stropy. Stavba je důsledně zateplena bez tepelných mostů. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo. Vzduchotechnická rekuperační jednotka zajišťuje, že v žádné třídě koncentrace CO2 nepřekročí 1000 ppm. Vzhled školy byl zvolen moderní a hravý. Dřevěný obklad a vstupní portál je doplněn o barevná okna a šambrány.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.