Valná hromada Hradec Králové 2023

Účast na Valné hromadě oblasti Hradec Králové byla možná buď prezenčně, nebo on-line. Setkání se konalo 3. ledna 2023 jako vždy v Kongresovém centru ALDIS. Z celkem 2067 členů bylo v sále 76 osob a na dálku se připojilo 22 osob (tj. celkem cca 5 %).

Rok 2022 byl rokem oslav 30. výročí založení Komory. Stejně slavnostně se nesl i začátek Valné hromady oblasti Hradec Králové. Na úvod obdrželi aktivní a zasloužilí členové oblasti z rukou předsedy Komory Ing. Roberta Špalka medaili vydanou k 30. výročí jejího založení. Oceněni byli Ing. Bohumil Rusek, Ing. Milan Havlišta, Ing. Vlastimil Klazar a Ing. Jan Chaloupský. Jednání potom pokračovalo stejným způsobem jako už 29× předtím – vystoupením hostů, předsedy oblasti, člena dozorčí rady a dozorčí komise, předsedy Komory, ředitele kanceláře. Následovaly volby delegátů na shromáždění delegátů a vystoupení diskutujících. Tentokrát se převážná část diskuze odehrála během vystoupení ředitele kanceláře a týkala se především problému datových schránek a elektronického autorizačního razítka.

V Hradci Králové byla možná i on-line účast

Při přihlašování se projevila roztržitost některých inženýrů. Několik se jich totiž přihlásilo na přenos on-line a přitom se chtěli jednání zúčastnit osobně. Zřetelně to vyplynulo z porovnání počtu přihlášených a skutečně přítomných členů – prezenčně se přihlásilo 41 osob a skutečně bylo přítomno 76 osob, na přenos on-line se nahlásilo 31 osob, ve skutečnosti jich bylo 22. Pohledem na přítomné bylo hned jasné, kdo si váží svého členství v Komoře a nedělá mu problém strávit tři hodiny ve společnosti osob stejného profesního zaměření, a kdo naopak chybí, i když by mu k účasti stačilo sejít o jedno patro. Chvíli jsem stál u prezenční listiny a pomáhal kolegům hledat jejich jméno a řádek k podpisu nebo některým z nich podržet hůlku, aby se mohli podepsat. Ano, v jednu chvíli to vypadalo přesně tak, jak jsem se dočetl na internetu: „Komora je nepružná, zastaralá jako za dob císaře Františka Josefa I. Důvodem je vysoký věk členů Komory. (…) Komoru nikdo neopouští dobrovolně, buď je vyhozen, nebo ho čeká smrt s razítkem v ruce (…) 99 % oslovených členů mi potvrdilo, že kdyby nebylo provozování jejich živnosti podmíněno členstvím v Komoře, nezůstali by v ní ani minutu. To 1 %, jemuž členství v Komoře nevadí, jsou zaměstnanci komor“ – píše a konstatuje kdosi neznámý na síti. Průměrný věk přítomných na valné hromadě byl opravdu vysoký – 66 let. Ale kde jsou ti mladší, kteří se tímto způsobem vyjadřují? Na naší valné hromadě bych účastníky věku pod 40 let spočítal na prstech jedné ruky, konkrétně byli 4. Jak se může něco změnit, když se o tom jen teoreticky někde žvatlá a skutek utek. Příští shromáždění delegátů i valné hromady jsou volební, přihlaste se o práci v orgánech Komory, jen tak můžete prosadit své názory a progresivní myšlenky. Jak vždy zdůrazňoval předcházející předseda Komory Ing. Pavel Křeček, ono „se to“ samo neudělá.

Účastníky zajímaly datové schránky

Na naše poměry tentokráte byla bohatší diskuze. Dva dotazy zazněly i od posluchačů on-line, jeden na téma datové schránky a druhý na téma elektronického autorizačního razítka a elektronického podpisu. Diskuze ukázala, že o datových schránkách, které by měly mít autorizované osoby (AO) nejpozději do 1. července 2023, toho moc nevíme. Teoreticky víme, jak s datovými schránkami pracovat, ale nevíme, jestli budou pro všechny AO. Budou také pro osoby s přerušenou autorizací? Nebo bude mít AO, figurující zároveň jako OSVČ, jen jednu schránku? Jak to bude s datovou schránkou pro zaměstnance firem nebo státní správy, a jak s AO, které již neplatí členský příspěvek, ale Komora za ně platí tzv. udržovací pojištění atd. Otázek je mnoho, odpovědí zatím málo. Doufám, že vše bude v brzké době, nejdéle do 30. června 2023, jasně členské základně vysvětleno. Dotaz Ing. Jana Maříka, Ph.D., Ing.Paed.IGIP směřoval k rozšíření elektronického autorizačního razítka o vlastní elektronický podpis, aby mohly být podepisovány i dokumenty, na které se běžně otisk autorizačního razítka nepoužívá. Ředitel kanceláře Ing. Hnízdil takovou možnost v odpovědi připustil.

Komora by měla být autoritou při kritice zelené ideologie

Ing. Miroslav Klobas si připravil příspěvek s pracovním názvem „Zelená ideologie“. Pro informaci ostatním zde uvádím několik vět z tohoto příspěvku: „V současném stavu podle mého názoru ani žádnou kritickou diskuzi k těmto tématům nelze očekávat. Nelze čekat kritické hodnocení ani z akademické sféry, ani ze soukromého sektoru. Situace dospěla tak daleko, že si pracovníci z obou těchto oblastí z existenčních důvodů nemohou žádnou kritiku dovolit. V akademické sféře by nezískali granty pro svoji další práci nebo jsou na prosazování „zelené ideologie“ přímo zainteresovaní, a v soukromé sféře patří k věci, aby firmy byly co nejzelenější, protože se v současné době jedná o obrovský byznys. A nikdo, žádná firma ani její pracovníci, si nedovolí této oficiální linii oponovat, protože by tím ohrozili svoji existenci. Podle mého názoru by uvedenou situaci bylo možné obejít tak, že by se případní odborní kritici mohli odvolat na nějakou vyšší autoritu, která je hodnocením pověřila a tím by se vyvázali z jakési osobní odpovědnosti a z toho vyplývajících rizik. Možná, že by tou vyšší autoritou mohla být Komora.“

Přejeme všem členům oblasti do následujícího období hodně sil a pevné vůle a těšíme se na setkání s nimi na příští volební valné hromadě.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.