Ovlivněte technický pokrok a stavební předpisy

Zapojte se do činnosti profesních aktivů (PA) oborů a specializací ČKAIT!

Zájem o činnost v aktivu a nabídku spolupráce směřujte přímo na předsedu příslušného aktivu:

Profesní aktivy vytvářejí komunikační platformy pro sdílení a šíření informací o vývoji poznání a technických novinkách v oboru, o připravovaných právních předpisech, technických normách a doporučených standardech, o příkladech správné praxe i poučení z vad a nedostatků. Připravují podněty a návrhy pro představenstvo, autorizační radu a další orgány Komory. Podílejí se na přípravě programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, na přípravě odborných konferencí, kulatých stolů a dalších akcí.

Více na ckait.cz/profesni-aktivy

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.