Zásahy do panelových domů jen se zkušeným statikem

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Při zásahu do nosných konstrukcí panelových domů je třeba dohledat původní projektovou dokumentaci dané soustavy a spočítat statický průkaz celého domu. Musí se počítat i s regionálními specifiky a odlišnostmi.

Například podle směrnice z počátku 60. let měly být osmipodlažní domy složeny minimálně ze dvou sekcí kvůli zatížení podélným větrem. Politický tlak krajských výborů KSČ však vedl k tomu, že někde byly tyto výškové panelové domy postaveny jen z jedné sekce. Statická odolnost těchto konstrukcí může být nižší.

Navrhování samostatných řadových sekcí T 06 B

První, celostátně platný, návod na statické výpočty byl zpracován Ing. Duškem z STÚ Praha pod názvem „Prozatímní pokyny pro statické výpočty panelových domů“ v roce 1964. Před vydáním tohoto dokumentu byly výpočty zpracovávány individuálním způsobem metodikou vlastní jejich zpracovatelům. Po zavedení těchto pokynů do praxe vznikla na základě provedených výpočtů zkušenost, že „řadové sekce“ budou u sídlištní výstavby sestavovány minimálně ve dvojicích, neboť ne všechny krajské varianty měly tzv. samonosný obvodový plášť průčelí, který by mohl přenášet dílčí část účinků podélného větru, a u osmipodlažních domů nepostačoval výpočtům počet ztužujících stěn podélného směru jedné sekce.

Řadové sekce sestávaly nejčastěji z pěti modulů 3,6 m, hloubka bývala 10,8 m, případně trochu méně v násobku 0,6 m. Takové domy, jejichž výpočty byly zpracovány před rokem 1964, ojediněle existují, byla na ně vydána stavební povolení a lidé v nich bydlí desítky let. Potíž bývá v tom, že se obtížně shání statické výpočty domu, na jejichž základě bylo stavební povolení vydáno, noví majitelé (zpravidla SVJ nebo bytová družstva) je nemají k dispozici. V takovém případě doporučuji před prováděním uvažovaných úprav nosné konstrukce projednat s majiteli domu ještě před definitivním uzavřením smluvního vztahu okolnost, že je třeba vypracovat nový výpočet (ten bývá finančně významně náročnější), který potvrdí soulad či nesoulad se zněním dnes platných předpisů a technických norem (zejména Eurokódů), a tomu přizpůsobit míru zásahů do nosných konstrukcí. Existence jedné řadové sekce s osmi nadzemními podlažími může ovšem připadat v úvahu i u dalších systémů malorozponových soustav, proto doporučuji prověření dostupnosti statických výpočtů i v těchto případech.

Ke stažení stále aktuální prezentace z 15. května 2019 "Ing. Jaromír Vrba, Csc: Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu"

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.