Ing. Jaromíra Škublová

  • Poznatky ze studijní cesty s ČKAIT do Izraele

    Oblast Plzeň na podzim loňského roku konečně uskutečnila dva roky odsouvanou studijní cestu do Izraele. Specializovaný program se zaměřil na sakrální i moderní architekturu a byl spojen s několika exkurzemi zaměřenými na poznání zdejšího stavebnictví.

  • Oblast Plzeň připravuje studijní cesty

    I pro letošní rok byly studijní cesty připravené, vlivem viru COVID-19 jsou ale prozatím zrušené. Věříme, že jsme je jen o rok odložili a ti, co se již přihlásili s námi pojedou při nejbližší příležitosti.

  • Jak „energeticky úsporně“ staví Vídeň

    Projektování v téměř „nulovém“ standardu blízkém pasivnímu bude povinností pro každého projektanta bytové výstavby u nás již od 1. ledna 2020. Oblast Plzeň proto připravila odbornou exkurzi s názvem Jak chtějí žít ve Vídni a na jižní Moravě s cílem představit přestavbové projekty v energeticky udržitelném standardu.