Ikony inženýrských staveb v Německu

Největší velkorypadlo hnědého uhlí na světě F60 (foto: oblast ČKAIT Plzeň)
Největší velkorypadlo hnědého uhlí na světě F60 (foto: oblast ČKAIT Plzeň)

Oblast Plzeň připravila odbornou exkurzi, které se účastnilo 41 autorizovaných osob.

Velkým stavařským zážitkem byla zejména Skleněná manufaktura VW. V budově, která vypadá jako ředitelství IT firmy, se vyrábí nové elektroautomobily. Německá přesnost, čistota, otevřenost a systém budování nové techniky zajistily neskutečný zážitek s výkladem české průvodkyně z firmy samotné. Ještě nutno podotknout, že firma VW měla v jednání i území u Plzně – Nýřany, kde mohl tento zázrak stát a zaměstnávat technicky vyspělé odborníky. Nakonec zvítězilo území bývalého NDR.

Berlínský olympijský stadion (foto: oblast ČKAIT Plzeň)

Zejména statici se pokochali nadčasovou maximalistickou architekturou monumentálního olympijského areálu, který byl postaven v době vlády Hitlera, a stále se používá. Možná tím největším emotivním zážitkem byl skrývkový most F60, největší velkorypadlo hnědého uhlí na světě. Cesta na vyhlídkovou věž vedla po konstrukci, a tak jsme mohli sledovat každým krokem změnu v dohlednosti, prohlížet mohutné dopravníky a ocelovou příhradovou konstrukci. Vnímali jsme, jak se může z technického mega stroje, který byl v provozu 10 let, stát neuvěřitelná atrakce. Místní obyvatelé jsou přesvědčeni, že ze zdevastované krajiny postupně vznikne ta nejúžasnější rekreační oblast. První kroky jsme již viděli. Pohled z rypadla ve výšce 74 m byl velkolepý. 

Příští rok budeme muset navrhovat už jen pasivní a nulové domy, proto připravujeme podzimní pokračování této úspěšné studijní cesty, tentokrát do Vídně a jejího okolí za pasivní výstavbou: přestavbou obytné zóny – severním nádražím, hlavním nádražím, campusem Universita, knihovnou Zaha Hadi, Seestadt/Aspern – novou výškovou dřevostavbou v pasivu. 

Exkurze se bude konat ve dnech 26.–29. září 2019. Zájemci se mohou hlásit e-mailem na adrese: plzen@ckait.cz