Soud rozhodl: Za pád střechy sportovní haly v České Třebové může chyba projektantů

Obr. 11 Uložení vazníku na podporu po havárii (foto: Jan Chaloupský)
Obr. 11 Uložení vazníku na podporu po havárii (foto: Jan Chaloupský)

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka Pardubice potvrdil prvoinstanční rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Orlicí z loňského září. Ve věci pádu střechy multifunkční sportovní haly v České Třebové byly pravomocně odsouzeny dvě autorizované osoby.

Po dvou odročených jednáních ve věci odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu proběhlo ve čtvrtek 9. května 2019 veřejné projednání této kauzy u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice. Jednání krajského soudu v Pardubicích začalo v 9.00 hodin počátečními formalitami. Předseda odvolacího trestního soudu zkráceně zopakoval a komentoval výrok okresního soudu o vině a trestu včetně odůvodnění. 

Obhajoba se odkazovala na definici stavebních výrobků

Obhájce na místě předal soudu Stanovisko k pádu střešní konstrukce zpracované 5. května 2019 čestným předsedou Komory Ing. Václavem Machem. Dále předseda senátu podal informaci o tom, že byl ve věci vyhotoven další soudně znalecký posudek soudního znalce Ing. Bukovského, který byl předvolán na 10.30 hod. Obhájci obžalovaných shrnuli důvody odvolání. Vysvětlili a doplnili tak svá písemná podání soudu. Poukázali zejména na nepřesnost skutkových zjištění, nesprávný skutkový stav a požadovali doplnění dokazování ve věci, včetně zpracování revizního znaleckého posudku. V 10.30 vystoupil soudní znalec, který obhajoval svůj posudek, že předmětné střešní vazníky byly výrobky, a jako takové pro zabudování do stavby nesplňovaly podmínky § 156 Stavebního zákona. Znalec odpověděl i na několik otázek týkajících se stavebních výrobků a činnosti stavbyvedoucího. V závěrečné řeči přítomný obžalovaný J. Š. zpochybnil výpovědi svědků z firmy CECO LEGNO s.r.o. jako účelové a uvedl, že o rozdělení dolního pasu příhradové konstrukce nevěděl. Tímto bylo jednání v 11.45 hod. přerušeno do 13.15 hod.

Soud zamítl návrhy obhajoby

Na začátku odpoledního jednání bylo hned jasno. Soud konstatoval, že předložené návrhy na doplnění dokazování se zamítají a odvolání ve věci se zamítá. Předseda senátu uvedl stručné ústní odůvodnění tohoto rozhodnutí. Obhajoba byla podle výslechu svědků a listinných důkazů vyvrácena. 

Soud konstatoval, že jednotlivé vazníky nejsou výrobky (dle listinných důkazů, vč. SOD mezi generálním zhotovitelem a podzhotovitelem střešní konstrukce a rozpisu prací z fakturace obžalovaného J. Š.). Došlo i na vysvětlení právní závaznosti ČSN a absenci kontrolních mechanismů na stavbě, kde funkci stavbyvedoucího vykonávala osoba bez autorizace.

Nekonání nebo špatné konání kontrolních mechanizmů tak, jak jsou nastaveny v obecně závazných právních předpisech a ČSN, nevyviňuje z trestní odpovědnosti.

Podle soudu byla chyba v konstrukci střechy

Krajský soud proto potvrdil rozhodnutí okresního soudu: Stavební inženýr P. Š. a statik J. K. se dopustili obecného ohrožení z nedbalosti, střecha byla podle soudu chybně konstruovaná. Oba byli v první instanci odsouzeni na dva roky vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Oběma soud uložil ještě peněžité tresty, P. Š. ve výši 200 000 korun a J. K. ve výši 100 000 korun. P. Š. navíc dostal tříletý zákaz činnosti. 

Rozhodnutí je pravomocné. Na závěr byli přítomní poučeni o možnosti podat mimořádný opravný prostředek – dovolání k nejvyššímu soudu pouze na základě zákonných důvodů.

 

POKRAČOVÁNÍ V TOMTO VYDÁNÍ Z+i 3/2019Příčiny havárie v České Třebové - seznámení veřejnosti se závažnými technickými nedostatky, zjištěnými při rozboru příčin zřícení střechy multifunkční sportovní haly v České Třebové, k níž došlo 14. ledna 2017.  Technické hodnocení příčin zřícení vypracoval jako soudní znalec Ing. Jan Chaloupský, aut. Ing., s přispěním přizvaných konzultantů doc. Ing. Karla Mikeše a Ing. Ivana Šíra.

ODKAZY NA PŘEDCHOZÍ ČLÁNKY Z+i 1/2017Havárie střechy tělocvičny v České Třebové  - pohled do veřejně dostupných dokumentů. Kdo bude odpovědný za pád střechy a mnohamilionovou škodu, určí až soud. Z veřejně dostupných podkladů je však možné vyčíst mnohé již nyní. Investor si pořídil levný projekt a vybral zhotovitele, který neměl dostatečně kvalifikovanou autorizovanou osobu pověřenou provádět zápisy do stavebního deníku.

Vaše názory

  • Publikováno
    31. 10. 2023
    Autor

    […] Více informací o kauze Česká Třebová naleznete zde. […]

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.