Kauza

  • Příčiny havárie dřevěné konstrukce v České Třebové

    Seznámení se závažnými technickými nedostatky, zjištěnými při rozboru příčin zřícení střechy multifunkční sportovní haly v České Třebové, k níž došlo 14. ledna 2017. Určení právní odpovědnosti za zřícení bylo předmětem soudního řízení. Technické hodnocení příčin zřícení vypracoval jako soudní znalec Ing. Jan Chaloupský, aut. Ing., s přispěním přizvaných konzultantů doc. Ing. Karla Mikeše a Ing. Ivana Šíra.

  • Soud začal

    Reportáž ze soudní síně, v níž soudce řešil odpovědnost za zřícení střešní konstrukce tělocvičny v České Třebové. Z obecného ohrožení byli obžalováni projektanti střešní konstrukce – dvě autorizované osoby, jimž hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.