Soud začal

Výslech svědkyně při soudním jednání v březnu 2018. (foto: Ing. Radim Loukota)
Výslech svědkyně při soudním jednání v březnu 2018. (foto: Ing. Radim Loukota)

Reportáž ze soudní síně, v níž soudce řešil odpovědnost za zřícení střešní konstrukce tělocvičny v České Třebové. Z obecného ohrožení byli obžalováni projektanti střešní konstrukce – dvě autorizované osoby, jimž hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Reportáž ze soudní síně, v níž soudce řešil odpovědnost za zřícení střešní konstrukce tělocvičny v České Třebové. Z obecného ohrožení byli obžalováni projektanti střešní konstrukce – dvě autorizované osoby, jimž hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Výslech svědkyně při soudním jednání v březnu 2018. (foto: Ing. Radim Loukota)

Dne 14. ledna 2017 došlo k havárii střešní konstrukce novostavby tělocvičny VOŠ a SŠ technické v České Třebové. O základních údajích této stavby, které jsme čerpali z veřejných zdrojů, jsme vás informovali v Z+i č. 1/2017.

Na této zakázce se podíleli jak autorizované, tak neautorizované osoby. Po havárii zahájila Policie ČR vyšetřování této kauzy. Vyšetřování bylo v lednu 2018 dokončeno a spis s obviněním dvou autorizovaných osob předán státnímu zastupitelství. Státní zastupitelství podalo k okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí obžalobu pro obecné ohrožení na dvě autorizované osoby Ing. Pavla Škorpila (IP00 pozemní stavby) a Ing. ­Jiřího Khola (IS00 statika a dynamika, IP00 pozemní stavby).

V pondělí 5. března 2018 v 8.30 hod. začalo hlavní líčení s dokazováním. Soudní jednání bylo naplánováno také na 6. března 2018. Soud začal přečtením obžaloby. K trestnímu řízení se připojili jednotliví poškození, tj. zdravotní pojišťovny, pojišťovny, zhotovitel stavby a Český florbal. Celková výše nároku přihlášených poškozených je cca 18 mil. Kč. Žádný zástupce poškozených se k soudu nedostavil.

Jeden z obžalovaných odmítl vypovídat

Obžalovaný Ing. Jiří Khol odmítl vypovídat jak v přípravném řízení, tak před soudem a odmítl se účastnit soudního jednání. Přítomna byla pouze jeho obhájkyně.

K soudu se dostavil pouze jeden z obžalovaných Ing. Pavel Škorpil, který vypovídal jako první. Tento autorizoval jako zodpovědný projektant (spolu s druhým obžalovaným též uvedeným jako zodpovědný projektant) projektovou dokumentaci ve stupni DPS a DSPS na předmětný dřevěný vazník a střešní konstrukci pro firmu CECOLEGNO s.r.o.

Dále jako svědek vypovídal generální projektant stavby. Dalšími svědky byli bývalí zaměstnanci CECOLEGNO s.r.o., kteří se přímo podíleli na zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a DSPS a dílenské dokumentace příhradového vazníku. Jednotlivé prvky příhradového vazníku byly vyrobeny zřejmě v Německu a dovezeny do ČR, kde byly sestaveny na jednotlivé vazníky. Vazníky jako celek byly takto dopraveny přímo na stavbu a zabudovány do stavby. Montáž/sestavení jednotlivých vazníků a jejich osazení na stavbě včetně realizace střešní konstrukce prováděla pro CECOLEGNO s.r.o. na základě SOD další firma, jejíž zástupce vypovídal jako další předvolaný svědek. Touto výpovědí skončil první den jednání. Jelikož se další a zatím poslední svědek na následující den pro nemoc omluvil, byl druhý den k projednání pouze výslech soudního znalce.

Přerušení soudního líčení na neurčito

Druhý den začal výslechem Ing. Jana Chaloupského – soudního znalce, který zpracovával na objednávku Policie ČR soudně znalecký posudek příčin zřícení střechy. Soudní znalec označil za bezprostřední příčinu havárie střechy přerušení dolní tažené pásnice, která byla vyrobena ze dvou dílů a jejíž styk byl proveden ve styčníku a nebyl nijak dimenzován. Dále soudní znalec upozornil na další dva možné problémy v návrhu střešní konstrukce, a to podepření vazníků excentricky od koncových styčníků a dále nedostatečnou tuhost střešní konstrukce ve střešní rovině s problematickým přenosem vodorovných sil do ostatních konstrukcí.

Obžalovaný nesouhlasil se znaleckým závěrem ohledně tuhosti konstrukce a konstatoval, že jím navržené řešení je sice neobvyklé, ale plně si za ním stojí. Toto dodatečně doloží soudu 3D výpočtem. Potom bude tento 3D výpočet předán soudnímu znalci, který zpracuje doplnění svého znaleckého posudku. Do této doby a do možnosti vyslechnout posledního svědka bylo soudní líčení přerušeno na neurčito.

Soud má určit viníky zodpovědné za zřícení střechy tělocvičny v České Třebové v lednu 2017. (foto: Pardubický kraj)

(foto: Pardubický kraj)