České a slovenské stavby století – projekt k oslavám 100. výročí vzniku republiky

V Československu, poté i v České a Slovenské republice bylo za posledních 100 let postaveno mnoho významných staveb, ze kterých bylo odbornou komisí, složenou ze zástupců českých a slovenských asociací a svazů dlouhodobě spjatých s rozvojem stavebnictví, vybráno celkem 100 českých a slovenských staveb. Za českou stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou pak 34. Kritériem pro nominaci byl celospolečenský význam a přínos stavby.

Celkový seznam českých i slovenských nominovaných staveb je řazen chronologicky a je uveřejněn na www.stavbystoleti.cz.

Anketa o stavbu století probíhá od 25. dubna do 20. září 2018

Každý hlasující má k dispozici max. 10 hlasů, z nichž každá stavba může dostat 1 až 10 hlasů.

Výsledky hlasování budou poprvé oznámeny v rámci doprovodného programu stavebního veletrhu FOR ARCH.

Organizátoři projektu jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR.

Projekt je zařazen do Evropského roku kulturního dědictví.