Ing. Svatopluk Zídek – 75 let

Karlovy Vary, 14.4.2014, Ing. Svatopluk Zídek, u termálního bazénu hotelu Thermal, který byl jeho první stavbou v Karlových Varech
Foto: MAFRA - Václav Šlauf
Ing. Svatopluk Zídek začátkem května získá čestné občanství Karlových Varů.

Malé ohlédnutí za velkou aktivitou Ing. Svatopluka Zídka spojenou s organizováním mezinárodních konferencí Městské inženýrství Karlovy Vary u příležitosti jeho 75. narozenin.

Ing. Svatopluk Zídek je hlavním organizátorem konference Městské inženýrství již od jejího počátku. Ve věku 75 let má člověk již dostatek zkušeností na to, aby byl schopen samostatného a správného rozhodování, zároveň má ještě nezkrotnou energii, která mu umožňuje vrhat se s nadšením do nových dobrodružství, dívat se na věci z neokoukaných perspektiv a být stále otevřen novým podnětům. Je obdivuhodné, že takovou mladou tvůrčí energií stále oplývá i náš vážený pětasedmdesátník Ing. Svatopluk Zídek. Svou činorodostí nejen tuto konferenci vytvořil, ale společně se svými přáteli ji dovedl až k plnoletosti. Úspěšně zvládl počátky, kdy se navazovaly první kontakty s německými inženýrskými komorami a podepisovaly se první smlouvy o spolupráci.

Já osobně jsem ho poznal až jako prezidenta ČSSI, bystrého, pohotového, pozorného, vnímavého člověka se smyslem pro hodnoty. Zaslouží si poděkování za svou práci pro ČSSI, ČKAIT a za aktivní přítomnost ve vědecké radě konference MI. Jeho součinnost je zdrojem jistoty a přesvědčení, že naše práce obsáhne to, co obsáhnout má, a že se nám bude dařit i nadále. Připomenu jenom témata, kterým se naše konference v uplynulých letech věnovala. Jednotlivá témata (od 10. ročníku) byla nazvána Železnice a město, Zdravé město z pohledu městského inženýra, Letiště a město, Sportovní stavby a město. Jubilejní 15. ročník v roce 2010 byl věnován problematice s básnickým názvem Bylo tady město, krajina…, téma dalšího ročníku bylo nazváno Od vojenského k civilnímu, dále jsme se věnovali tématu Lázně a město atd., šlo tedy o pestrost témat jednotlivých konferencí.

Do dalších let života Ti přeji všechno nejlepší, především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, další úspěchy v životě a v práci. Ať se Ti v životě všechno daří a ať se Ti splní všechna Tvá očekávání. A ať má Tvůj život dlouhé trvání.


Vzdělání:

 • SPŠ stavební v Domažlicích
 • ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Praxe:

 • Pozemní stavby n.p. Karlovy Vary – stavbyvedoucí, hlavní inženýr závodu
 • Stavební závody Karlovy Vary s.p. – ředitel podniku
 • První stavební a.s. Karlovy Vary – ředitel a.s.
 • PRVNÍ STAVEBNÍ Chrudim – člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady
 • OSVČ – odborná činnost ve stavebnictví

Funkce ČKAIT:

 • člen představenstva od roku 1992
 • předseda výboru oblasti ČKAIT Karlovy Vary od roku 1992
 • předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI od roku 1999
 • jednatel Informačního centra ČKAIT
 • člen redakční rady časopisů Stavebnictví a Z+i ČKAIT
 • člen vědecké rady NTM
 • organizátor konferencí Městské inženýrství Karlovy Vary