Soutěž nápadů na průmyslovce v Kadani

Mezinárodní spolupráce inženýrských komor pomáhá studentům střední odborné školy získat zahraniční zkušenosti.

O tom, že na kadaňské stavebce studují šikovní budoucí stavaři, se ví i za hranicemi. V rámci již delší dobu probíhající spolupráce s Inženýrskou komorou Thűringen ze SRN se na učitele a žáky školy obrátil její viceprezident Dipl. Ing. Karl-Heinz Bartl s nabídkou zapojit se do Soutěže nápadů na novostavbu obecního střediska tvořeného mateřskou školou, obecním sálem a školou v areálu bývalé farmaceutické továrny v Mellenbachu v Durynsku.

Do finále soutěže se propracovalo po několikaměsíčních přípravách 8 žáků s celkem 4 soutěžními návrhy. Závěrečná prezentace návrhů před odbornou porotou se uskutečnila 28. února 2018. ­Německou stranu při hodnocení zastupovali Ing. Bartl, starostka obce Mellenbach-Glasbach paní Kathrin Kräupner a zmocněnkyně zemské vlády Thüringen pro rozvoj venkova paní Ulrike Fritsche. Za ČKAIT to byl Ing. Svatopluk Zídek a za SPŠS Kadaň Ing. ­Hamerská a Ing. Hrdinová. Výkony soutěžících pozorně sledoval i místostarosta Kadaně Mgr. Jan Losenický. Stanovit pořadí soutěžících nebylo snadné. Všechny prezentované práce porotu velmi zaujaly a dle slov německých partnerů se budou nápady kadaňských studentů zabývat a mnohé z nich určitě použijí do projektů pro realizaci. Všichni zapojení studenti byli německými zadavateli soutěže oceněni hodnotnými cenami a zástupce ČKAIT všem věnoval hodnotné knihy.

Mezinárodní spolupráce inženýrských komor tak přispívá i k rozvoji spolupráce středoškolských kadaňských studentů s praxí. V minulém roce absolvovali studenti kadaňské průmyslovky i odbornou praxi v durynské projektové kanceláři.

Kousek evropské normálnosti

Asi to není úplně normální, aby čeští studenti ze střední průmyslové školy v Kadani u Karlových Varů přemýšleli o tom, jak by mohlo vypadat obecní společenské středisko v durynské obci ležící v údolí řeky Schwarza. Je to výsledek téměř dvacetileté práce Inženýrské komory Thüringen s její sesterskou komorou v České republice. Úřad pro rozvoj venkova a obnovu krajiny Gera a obec Mellenbach-Glasbach zpřístupní výsledky soutěže veřejnosti formou informační tabule. Soutěž nemá poražené, ale pouze vítěze.