Dřevostavby představily světové trendy

22. Konference ve Volyni ukázala příklady dobrého využití dřeva ve stavebnictví. Ing. Hermann Blumer (Švýcarsko) představil řadu netradičních dřevěných staveb, na nichž spolupracoval jako projektant a statik společně s japonským architektem Shigeru Banem

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni uspořádala v dubnu 2018 již 22. ročník mezinárodní dvoudenní konference na téma využití dřeva ve stavebnictví. I díky této konferenci se daří zvyšovat podíl dřevostaveb v ČR.

La Seine Musicale Photo: Didier Boy de la Tour

Koncertní hala La Seine Musicale na ostrově Seguin v Paříži postavená podle projektu Shigeru Bana byla otevřena v dubnu 2017. Mobilní stínění je i zdrojem solární energie. (foto: ©Didier Boy de la Tour)

Podle dostupných údajů bylo v roce 2017 dokončeno již 2190 rodinných domů na bázi dřeva, což je cca 15 % všech rodinných domů. Vzhledem k tomu, že před dvaceti lety to bylo pouze 92 dřevostaveb ročně, je to značný nárůst.

Přesto je podíl zpracovaného dřeva v českém stavebnictví stále velmi nízký. Zcela nedostatečné je u nás užití dřevěného konstrukčního systému pro budovy většího rozsahu – administrativní a bytové domy, nákupní centra, sportoviště a další. Mezi hlavní příčiny tohoto stavu lze zařadit zejména dva faktory: nedostatek zkušených realizačních firem a legislativní překážky.

Stavební systém budoucnosti je dřevo

Konference ve Volyni se snaží ukázat příklady dobrého využití dřeva ve stavebnictví. Za dobu existence konference přijelo do Volyně 768 přednášejících. Letos se jich na konferenci představilo 39.

Ing. Hermann Blumer (Švýcarsko) v přednášce nazvané skutečnost a sny ze dřeva představil řadu netradičních dřevěných staveb, na nichž spolupracoval jako projektant a statik společně s japonským architektem Shigeru Banem. Stavby, na nichž se podílel, vypadaly zpočátku jako sen, ale jsou skutečné. Sám dlouho nevěřil, že se například La Seine Musicale Paris podaří zrealizovat. Stejně neskutečně působil i golfový areál v Jižní Koreji.

Mgr. art. Bjørn Kierulf (Norsko), významný představitel Centra pasivních domů na Slovensku, ukázal příklady pasivních dřevostaveb ze slaměných panelů.

Mikko Villjakainen, Tkl. (Finsko), předseda Nadace dřevozpracovatelů dřeva, představil současné stavby ze dřeva v této severské zemi.

Prof. Ing. Dr. Tech. Gerhard Schickhofer (Rakousko), vedoucí Ústavu dřevostaveb a dřevařských technologií na TU Graz, představil výsledky výzkumu velkorozponových panelů a LCT desek s rozpětím až 10 m, které byly vyvinuty v roce 1998 na rakouské technologické univerzitě v Grazu. V roce 2017 se jich vyrobilo již více než milion m3. Představil podrobně tři stavby z konstrukčního systému LCT desek, které byly realizovány za cenu od 1200 do 1750 Euro/m2, což jsou v ­Rakousku ceny plně srovnatelné s cenami staveb z tradičních materiálů.

Prof. Ing. Ján Sedliačik, Ph.D. (Slovensko), děkan Dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvolenu, mluvil o perspektivách dřevostaveb ve vzdělávání, vědě a praxi.

Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. (Slovensko), děkan Fakulty umění Technické univerzity v Košicích, představil dřevěné panely ve spřáhnutých stropních konstrukcích.

Ing. Bogdan Božac (Slovinsko), generální ředitel nejvýznamnější firmy na výrobu dřevostaveb Marles Hiša ve Slovinsku mluvil o budoucnosti využití dřeva.

Ing. Zbyněk Šrůtek představil Ester Tower – 15,5 m vysokou věž ve tvaru kulatého kaktusu, která byla postavena v roce 2017 v Jeruzalémě. Všechny konstrukční detaily byly vyrobeny v ČR a na místě smontovány.

Prof. Ing. Josef Chybík, CSc., představil návrh nového sídla Lesů ČR, které alespoň z části překonává tuzemský deficit dřevěných vícepatrových budov a upozornil na nutnost revize českých požárních předpisů, které neumožňují realizovat dřevostavby vyšší než čtyři patra.

Stavět ze dřeva znamená šetřit energii

Jedním z faktorů, který představuje neoddiskutovatelnou přednost dřeva ve srovnání s dalšími materiály, je množství zabudované energie v dřevěných výrobcích a také celková spotřebovaná energie v rámci životního cyklu výrobku, jež je kvantifikována v rámci tzv. LCA (analýza životního cyklu). Produkce dřeva působí pozitivně na problematiku globálního oteplování, což je způsobeno absorpcí CO2 stromy během fáze růstu. To je také velmi často používaným argumentem při propagaci dřeva v Německu a Rakousku.

Proč vyvážíme kulatinu?

Česká republika i přes malou rozlohu a také menší plochu lesa ve srovnání s Německem, Polskem a Rakouskem vyváží více jehličnaté kulatiny než sousední země. Patříme k zemím s nejvyšší těžbou dřeva v Evropě, vytěžíme 6 tis. m3 dřeva na hektar lesa a ročně celkem vyvezeme dřevo, bohužel převážně v podobě nezpracované kulatiny, za 375 mil. eur. Rakousko a Německo naopak spotřebují více jehličnaté kulatiny než vyprodukují.

„Vývoz základní suroviny je ze všech možností nejméně výhodný a je nutné prosazovat využití místního dřeva a vývoz výrobků s vyšší přidanou hodnotou, snažíme se k tomu přispět vzděláváním našich studentů i pořádáním této konference. Budu se těšit na nové studenty i na setkání příští rok," řekl závěrem Jiří Homolka, ředitel VOŠ a SPŠ Volyně, která je hlavním pořadatelem konference Dřevostavby.

Heasley Nine Bridge Golf Club House, autoři Kyeong Sik Yoon / KACI + Shigeru Ban Architects (foto: Hiroyuki Hirai)

Vícepatrová administrativní budova Egger postavená z LCT dřevěných panelů v Tyrolsku. Budova s výškou 22 m a užitnou plochou 870 m2 splňuje veškeré protipožární předpisy, modulární konstrukce má půdorys 58 × 15 m, jsou zde použity OSB desky o rozměrech 2,8 × 11,4 m.